1907 - Viktig seier for stemmeretten

Stortingets beslutning 14. juni 1907 gav kvinner med en viss inntekt eller formue stemmerett ved stortingsvalg. Dette ble sett på som en stor seier.  Lillehammer kvindestemmeretsforening inviterte til fest på Maihaugen. Mange kvinner og noen menn var samlet i øsende regn en søndag på museet. Etter festen skrev avisa Gudbrandsdølen:

Telegram til Stortinget fra Lillehammer kvindestemmeretsforening i 1907 med følgende tekst: «Mænd og kvinder paa Lillehammer samlet til stemmeretsforeningens fest paa Maihaugen, sender storthinget sin ærbødige hilsen og tak.»Fru Skar bød velkommen, Fru Keilhau, som havde hørt på Debatten i Stortinget, gav en kort Skildring af denne, og af det Arbeide, som var gjort, før man vandt frem. Frk. Gjelen talte for Stortinget, Fru Borchgrevink for fru Qvam og fru Offenberg for Frk. Aasta Hansteen, Byfogd Aschehoug talte for Kvindestemmeretsforeningen. – Kvinderne vedtog at sende et Takketelegram til Stortinget.

Det ble ikke bare sendt et telegram til Stortinget. Kvinnene bestemte seg også denne kvelden for å samle inn penger for å bekoste en bygning på museet til minne om seieren for stemmerett. Bygningen skulle stå som et symbol og «et minne om dagen og den vunne seier – og mane etterslekten til aldri å hvile når det gjelder kampen for menneskeverdet og den enkeltes rettigheter og plikter i samfunnet»! Det ble senere holdt basar og samlet inn penger slik at Isum-kapellet stod ferdig oppført på Maihaugen i 1912. 100 år senere står det fortsatt på museet, som et synlig symbol på kvinners kamp for stemmerett. Selv om ikke alle kvinner fikk stemmerett i 1907, ble det allikevel regnet som en viktig seier. Kjønnsbarrieren var brutt, og kvinner kunne velges inn på Stortinget.