Kvinner i politikken – Øyer

I Øyer var kvinnene tidlig ute med å stille til valg. I 1901 kom fru Petronelle Mortensen og frk. Lisbeth J. Vedum inn som vararepresentanter til kommunestyret. Ingen av dem møtte der i løpet av valgperioden.

Petronelle Blom Mortensen

Petronelle Blom Mortensen, f. Flood var prestefrue i Øyer. Hun var født i 1855 i Heddal, utdannet seg til lærerinne og døde i Oslo i 1931. Hun giftet seg med Andreas Mortensen, som ble utnevnt til sogneprest i Øyer, og familien flyttet dit. I likhet med sin mann var Petronelle engasjert i misjonsforeninger, blant annet Santalmisjonen og Det Norske Misjonsselskap. I Øyer var hun kjent for å være en kunnskapsrik og energisk prestefrue, godt likt av alle. Da mannen døde i 1904, flyttet hun med barna til Kristiania, og hennes periode i Øyerpolitikken var over.

Lisbeth Jensdatter Vedum

Lisbeth Jensdatter Vedum var født i 1859. I folketellingen for 1900 er hun oppgitt å være seterbudeie og bor på Nordjordet sammen med sin far. Lisbeth var vararepresentant i en periode.

Det var ingen kvinnelige faste representanter i Øyer kommunestyre før krigen. Først i 1945 kom Martha Holland inn som representant for Arbeiderpartiet i Øyer og Agnes Glømmen fra Bondepartiet i Tretten sogn.

Øyer har hatt to kvinnelige ordførere

Rigmor Aarø Spiten, representant for Senterpartiet 1996 - 1999.

Mari Botterud fra Høyre, 2007 -

Petronelle Blom Mortensen med familie Lisbet Jensdatter Vedum Rigmor Spiten. (Foto: Håkon Hanslien) Mari Botterud (Foto: Hanna Røberg)