Pionerene nasjonalt

Gina Krog (1847-1926) og Fredrikke Marie Qvam (1843–1938)Da kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett 11. juni 1913 hadde kampen for stemmerett pågått i mange år. Viktige nasjonale drivkrefter var Gina Krog (1847–1916) og Fredrikke Marie Qvam (1843–1938). De var med å stifte flere kvinneorganisasjoner:

  • 1884: Norsk Kvinnesaksforening
  • 1885: Kvinnestemmerettsforeningen
  • 1898: Landskvinnestemmerettsforeningen
  • 1904: Norske Kvinners Nasjonalråd

Landskvinnestemmerettsforeningen ble stiftet av 13 kvinner som hadde vært sentrale i Kvinnestemmerettsforeningen. De meldte seg ut da denne foreningen slo inn på en mer forsiktig tilnærming til stemmerettssaken. Landskvinnestemmerettsforeningen hadde ett hovedmål: Stemmerett for kvinner på lik linje med menn.