Kvinner i politikken – Lillehammer

Ved valgte i 1901 ble to kvinner valgt inn i kommunestyret fra Høyre. De to kvinnene var Karoline Skar og Marith Tande. Også Venstre stilte med kvinner på sine lister, Marie Framstad og Amalie Sterud kom inn som varamedlemmer.

Karoline Skar

Karoline Skar (1850 - 1935)Karoline Skar var født på Stange i 1850 og døde i Lillehammer i 1935. Hun var gift med farver Ole Skar fra Øyer og bosatt i Lillehammer. Ole døde ca 1890, og Karoline fortsatte virksomheten med veving og farveri. Hun og Marith Tande var to av de første 100 kvinnene i landet som ble valgt inn i kommunestyrene ved valget i 1901. Hun representerte Høyre i kommunestyret i Lillehammer i flere perioder. Karoline var samfunnsengasjert og deltok i flere foreninger, ikke minst var hun engasjert i husflidsforeningen. Hun mottok kongens fortjenestemedalje i gull for sitt arbeid for husflidssaken.

Marith Tande

Marith Tande (1852 - 1926)Marith Tande var født på Lesja i 1852 og døde i Lillehammer i 1926. Hun kom inn i kommunestyret ved valget i 1901, første perioden som representant for Høyre. Deretter representerte hun De moderate og konservative avholdsfolks liste i flere perioder. Hun hadde verv i ligningskommisjonen og i fattigstyret. Hun var utdannet jordmor og virket i Gausdal i en periode før hun ble forretningskvinne i Lillehammer. Marith var en engasjert og aktiv kvinne som satte sitt preg på flere foreninger og stiftet Kristelig forening for unge kvinner (KFUK). Hun startet Søndagshjemmet som lå i Skolegata, og var forstander der i mange år. Søndagshjemmet tilbød husvære for enslige yrkeskvinner og eldre kvinner uten midler. Marith Tande var aktivt med i Lillehammer sanitetsforening og detok i byggekomiteen for tuberkulosehjemmet som stod ferdig i 1915. Marith Tande mottok Kongens fortjenestmedalje i gull for sitt sosiale arbeid.

Thea Rosenvinge

Thea Rosenvinge (1870 - 1957)Thea Rosenvinge (1870 - 1957) kom inn i kommunestyret i 1913 etter at det ble innført allmenn stemmerett. Hun var den første kvinnen som representerte Arbeiderpartiet. Thea Rosenvinge var gift med Eilert Rosenvinge som arbeidet som faktor i Lillehammer Tilskuer. De flyttet til Egge gård i Steinkjer. Etter mannens død i 1911 flyttet Thea med barna tilbake til Lillehammer hvor hun liværte seg med å lære unge jenter å sy. Hun var med å stifte Lillehammer arbeiderkvinnelag i november 1913 og var en tid formann i foreningen.

Alvilde Lie

Alvilde Lie (1873-1948)Alvilde Lie var født i Åsnes i Solær i 1873 og døde i 1948. Hun var utdannet lærerinne og underviste hele sitt yrkesaktive liv på Lillehammer forlkeskole. Alvilde var den første kvinnelige representanten fra Venstre og kom inn i kommunestyret i 1913.

Kvinnelige ordførere

Først i 1940 fikk Gudbrandsdals-regionen sin første kvinnelige ordfører. Margit Haslund (1885-1963) hadde markert seg i politikken for Høyre i flere år. Hun ble valgt som den andre kvinnelige ordføreren i landet og ble Norges første kvinnelige byordfører. Hun ledet kommunestyret i Lillehammer i åtte måneder i 1940. Synnøve Brenden var den andre kvinnelige ordføreren i byens historie.

  • Margit Haslund, Høyre, 1940.
  • Synnøve Brenden, Arbeiderpartiet, 1999 – 2011
Margit Haslund Synnøve Brenden