Tidslinje

År Norge Verden
1718   Sverige: Stemmerett for skattebetalende kvinner. Ble trukket tilbake 1771
1776   New Jersey: Første sted i verden som innførte stemmerett for kvinner. Ble trukket tilbake 1807.
1814

"Stemmeberettigede ere de norske Borgere"
Stemmerett ble i Norges grunnlov av 1814 knyttet til eiendomsrett, kjønn og alder. De menn som fikk stemmerett var over 25 år, og enten selveiende bønder, embetsmenn handselborgere eller eiere av gård eller grunn til en verdi av minst 300 riksbankdaler.

 

1861   Sør-Australia (Stor-britannia)
Kvinnelig stemmerett ved lokalvalg
1886 Første forslag om stemmerett for kvinner fremmes.  
1893  

New-Zealand (Storbritannia) Kvinnelig stemmerett ble innført uten begrensninger

1898 Allmenn stemmerett for menn  
1901 Innteksavhengig stemmerett for kvinner ved kommunevalg  
1902   Australia (Storbritannia) Allmenn stemmerett
1906   Finland (Russland) Innførte allmenn stemmerett ot rett til å stille til valg. Fikk i 1907 verdens første kvinnelige medlemmer i en nasjonalforsamling, da 19 kvinner ble vagt inn i Lantdagen.
1907 Begrenset stemmerett for kvinner ved stortingsvalg vedtas. Det førte til at 280 000 kvinner fikk stemmerett.  
1908   Danmark, Island
Innførte kvinnelig stemmerett i lokalvalg
1910 Kvinner får allmenn stemmerett ved kommunevalg på lik linje med menn  
1913 Norge, som det første selvstendige landet innførte 11. juni 1913 stemmerett for kvinner. Stemmerettsparagrafen fra 17. mai 1814 ble ikke mye endret i 1913, endringen inneholdt bare en presisering av at man med norske borgere mente både "Mænd og kvinder". Grunnlovsendringen ble kunngjort 7. juli 1913:
§50: "Stemmeberettigede ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar, og som have været bosatte i Landet i 5 Aar og opholde sig der."
 
1915  

Danmark, Island
Innførte kvinnelig stemmerett ved nasjonale valg.

1917   Sovjetunionen
1918  

Storbritannia
Innførte stemmrett etter nesten samm vilkår som menn. Fulle rettigheter i 1928.

Tyskland, Polen, Østerrike.

1919   Tsjekkoslovakia, Luxenbourg, Nederland
1920   USA, Canada
1921   Sverige
1922   Irland
1927   Uruguay
1929   Ecuador
1930   Sør-Afrika. Kun for hvite.
1931   Spania, Sri Lanka
1932   Brasil, Thailand
1934   Cuba, Tyrkia
1938   Bulgaria, Filippinene
1942   Den dominikanske repubiklikk
1945   Frankrike, Japan, Guatemala, Ungarn, Indonesia, Panama, Trinidad og Tobago
1946   Benin, Italia, Liberia, Romania, Jugoslavia
1947   Argentina, Malta, Togo, Venezuela, Vietnam
1948   Belgia, Israel, Nord- og Sør-Korea
1949   Chile, Costa Rica, India, Syria
1950   Barbados, El Salvador
1951   Nepal
1952   Bolivia, Hellas
1953   Kina, Jamaica, Mexico
1954   Colombia
1955   Etiopia, Ghana, Nicaragua, Peru
1956   Kamerun, Den sentralafrikanske republikk, Tscad, Kongo, Egypt, Gabon, Guinea, Elfenbenskysten, Laos, Madagaskar, Mali, Mauritania, Niger, Pakistan, Senegal, Sudan, Tunis, Burkina Faso
1957   Haiti, Honduras, Libanon, Malaysia
1958   Albania, Algerie, Irak, Somalia
1959   Kypros, Mauritius, Marokko
1960   Nigeria, Zaire
1961   Burundi, Gambia, Paraguay, Rwanda, Sierra Leone, Tanzania
1962   Uganda
1963   Iran, Kenya, Libya
1964   Afghanistan, Malawi, Zambia
1971   Sveits
1972   Bangladesh
1976   Portugal
1984   Lichtenstein
1994   Sør-Afrika. Alle
2005   Kuwait
... og det finnes fortsatt land uten stemmerett for kvinner