1908 - Landskvinnestemmerettsforeningen holder landsmøte på Lillehammer

Landskvinnestemmerettsforeningen hadde ett hovedmål: Stemmerett for kvinner på lik linje med menn.

Landskvinnestemmerettsforeningen vokste raskt og organiserte lokale foreninger i hele landet. I 1906 fantes det 40 foreninger med til sammen 2500 medlemmer. Lillehammer og omegn kvinnestemmerettsforening ble stiftet i 1901.

Landskvinnestemmerettsforeningen hadde sitt første landsmøte 4. – 5. juli 1908 på Lillehammer. Det var de lokale kvinnene her med formann Karoline Skar i spissen som tok initiativ til og arrangerte landsmøtet. Møtet fant sted i sparebankens festsal. 150 kvinner deltok.

Fra Landskvinnestemmerettsforeningens første møte på Lillehammer 1908
Lillehammer og omegn kvindestemmeretsforening, fra møtet i Sparebankens festsal 4.-5. juli 1908

På fotografiet er mange av de 150 deltakerne samlet i Lillehammer Sparebanks festivitetslokaler. Foreningens leder, Fredrikke Marie Qvam, sitter midt på bildet med stor hatt. Det var de lokale kvinnene på Lillehammer med formann Karoline Skar i spissen som tok initiativ til og arrangerte landsmøtet. Flere kvinner fra Lillehammer deltok på landsmøtet i 1908, blant annet Karoline Skar, Gina Borchgrevink, Margrethe Grundtvig, Agnete Bøhmer, Aagot Skar, Kristine Wollebæk og Laura Filseth.

Norske kvinner hadde kontakt med internasjonale kvinnesakskvinner og foreninger. Mange norske kvinner deltok på internasjonale konferanser om stemmerett og kvinnesak rundt om i verden, også kvinner fra denne regionen. Inspirasjonen over landegrensene ble viktig.