Kilder til skolehistorien

Oppland distriktshøgskoles skriftserie: Skule-soge frå Nord-Gudbrandsdal:
- Dovre - 1976
- Lesja - 1976 
- Sel - 1976
- Vågå - 1977 
- Lom - 1977
- Skjåk - 1977

Oppland distriktshøgskoles skriftserie: Skule-soge frå Gudbrandsdal:
- Nord-Fron, rapport nr. 4 - 1978
- Sør-Fron, rapport nr. 6 - 1978
- Ringebu, rapport nr. 6 - 1978
- Øyer, rapport nr. 7 - 1979  
- Gausdal, rapport nr. 8 - 1979  
- Lillehammer og Fåberg, rapport nr. 9 - 1980

Dokka, Hans-Jørgen 1988: En skole gjennom 250 år. NKS-forlaget

Fåberg historielag 1991: Fåberg og Lillehammer Skolehistorie

Gausdal historielag 2008: Skoler i Gausdal

Helgheim, Johannes J. 1980: Allmugeskolen paa bygdene

Hodne, Ørnulf 1987: Skolen i gamle dager

Hosar, Hans P. 1998: Skjåk bygdebok, band 3, Historia 1798-1914

Røger, Hallvard 1991: Oppvekst og opplæring i Gudbrandsdalen. Gudbrandsdal Lærarlag

Teigum, Ivar 2004 og 2007: Bygdebok for Vågå og Sel, band 2 og 3.

Sel historielag 2005: Gamalt og nytt frå Sel

Ødegaard, N. 1918: Kristians amt 1814-1914.

Øyer kommune 1987: Det lokale folkestyre 150 år

Øyer og Tretten historielag 1996 og 1997: I gamle fotefar 

  • Kilder til skolehistorien

Oppland Distrikshøgskoles skriftserie

Hallvard Røgers bok