Kaare K. Nygaard og Percy Grainger

Kaare Kristian Nygaard traff den australske pianisten og komponisten Percy Grainger (1882-1961) første gang i 1913 på Lillehammer. Ti år gamle Kaare fikk lov til å gå på konserten Graigner holdt i Banken fordi han var så flink til å øve på piano. Konserten gjorde stort inntrykk på den musikkinteresserte gutten. Tilfeldighetene ville det slik at de to møttes litt under tretti år senere i USA.

Percy Grainger (Privat foto / Opplandsarkivet avd. Maihaugen - A-00619)Arkivmaterialet etter Nygaard inneholder mye materiale av og om Percy Grainger. Nygaard samlet stoff om kunstneren, hans konserter og Graingermuseet i Melbourne i Australia. I arkivet finnes også brevvekslingen mellom de to.

Brevene viser at det var et tett forhold mellom familiene som tilfeldigvis kom til å bo i nærheten av hverandre i White Plains i staten New York. Deres første møte i USA fant sted etter en konsert i Carnagie Hall i 1941. Den viktigste forbindelsen, og årsaken til den nære kontakten, var likevel at Nygaard ble Graingers lege da han fikk påvist prostatakreft i 1953 – et felt Nygård var spesialist på.
Nygaard ble mer enn en vanlig lege for Grainger. Han ble hans fortrolige på mange områder.  Grainger var på mange måter et spesielt menneske. Foruten å være en fremragende komponist og musiker var han et språkgeni utenom det vanlige. Han lærte seg for eksempel gammelnorsk. I tillegg var han aktivt praktiserende sadomasochist, noe han ikke ville helbredes for. 

Graingers forbindelser til Norge var flere. Han var en stor beundrer av Edvard Griegs musikk. Han bidro til at store mengder arkivmateriale ble overført fra USA til Norge, og Griegs musikk var å finne på Graingers repertoar i alle år. Ved en anledning framførte han Griegs musikk for Grieg selv – noe Grieg satte stor pris på. Kommentaren var: ”genialt tolket”.


Kilde
Eidsvåg, Inge, Henders gjerning, Lillehammer 1993.

Kaare Nygaard lege og kunstner