Kaare K. Nygaard og Alexander Calder

Brev fra Sandy Calder til Kaare Nygaard datert 29.5.1976 (A-00619 Kaare Nygaard - Opplandsarkivet avd. Maihaugen)En av Kaare K. Nygaards verdensberømte kunstnervenner var Alexander ("Sandy") Calder (1896-1976). Han utdannet seg først til ingeniør, men viste snart et særegent talent for kunst. Han er spesielt kjent for sine mobiler som henger i mange store byer verden over. Calder var født av kunstnerforeldre i Philadelphia i USA, men bodde store deler av sitt liv i Europa.

Nygaard og Calder ble kjent på grunn av sykdom. Elly Burger var Nygaards sekretær i mange år. Hun var venn av Marcel Duchamps kone. Marcel  hadde også i sin tid vært Nygaards pasient. Da Calder ble syk, anbefalte Duchamp ham å ta kontakt med Nygaard. Forholdet utviklet seg til et varmt vennskap som varte til Calder døde i 1976.

Avisutklipp om Sandy Calder i forbindelse med hans dødsfall. (A-00619 Kaare Nygaard - Opplandsarkivet avd. Maihaugen)Brevvekslingen dem i mellom viser at det dreide seg først og fremst om Calders sykdom. Prostataproblemene ble behørig omtalt i brevene som gikk over Atlanterhavet. Det var om å gjøre og få ”Mississippi” til å renne friskt igjen. I brevene er Nygaard en stor beundrer av Calders kunst. Han nevner svært sjelden sin egen kunstneriske virksomhet. En gang skriver han at han er svært spent på en utstillingsåpning han skal ha, og bemerker humoristisk at han er redd for å bli myrdet av kritikerne.

Nygaard fikk mange flotte kunstgaver av Calder, bl.a. mobilen The Fish. Denne ga han senere bort til Mayoklinikken hvor han jobbet i mange år. Calder dekorerte også legefrakken hans med sin spesielle strek.  I forbindelse med at Ella, fru Nygaard, døde våren 1976 fikk han 22 litografier i gave av Calder. Nygaard mistet to mennesker som stod han nær dette året. Kunstkritikeren Kathie Beals skriver i minneordet om Calder at det var legen som kjente ham best.


Kilde:
Eidsvåg, Inge, Henders gjerning, Lillehammer 1993.

Kaare Nygaard lege og kunstner