Korrespondanse med David Finn og Henry Moore

Kaare Nygaard lege og kunstner