Arkivkatalogen

FORORD

Før Kaare Nygaard døde besluttet han å gi sin samling av bøker og skulpturer og sitt arkiv til sin fødeby Lillehammer. Nygaard fikk ikke selv oppleve at hans gave kom fram, men i dag befinner hele hans boksamling seg på Nansenskolen i Lillehammer. Flere av skulpturene befinner seg der, men også ved Lillehammer videregående skole, Lillehammer Kunstmuseum og Lillehammer fylkessykehus. Pasientarkivet fra hans lange virke som lege og kirurg utgjør 13 arkivskap. Dette materialet ble den 10.september 1991 overført til Riksarkivet i Oslo. Opplysninger derfra er ikke med i denne katalogen.

Privat- og forretningsarkivet etter Kaare Nygaard er oppbevart ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen i Lillehammer under signaturen A-00619 Nygaard, Kaare. Denne katalogen gir oversikt over dette materialet. Arkivmaterialet ble avlevert i flere aksesjoner, den siste 30.august 1994. Materialet utgjør i alt 92 bokser og fyller 9,6 hyllemeter.

Materialet er ordnet slik det ble levert til arkivet. Hver boks og hvert legg har fått sitt nummer slik at vi ved søk i arkivet lett kan finne fram til det vi ønsker. Lista er først gjengitt fortløpende. Av og til kan det være hjelp å søke tematisk i arkivet. Liste sortert på tema finner du derfor i siste del av katalogen. Hele arkivet er klausulert. Det innebærer at det ikke uten videre blir gitt innsyn. Særlig følsomt materiale er gitt ytterligere klausul og er merket "claused" i høyre sidekant.

Denne katalogen er utgitt i et opplag på 30 for midler avsatt av Stiftelsen til bevaring av Kaare Nygaards gave til Lillehammer.

Maihaugen den 16. februar 1995
Opplandsarkivet avd. Maihaugen
Odd Bjerke

Arkivlisten viser arkivets innhold. Vi har i utarbeidelsen av registeret brukt de betegnelser Kaare Nygaard selv brukte til å identifisere sine arkivsaker. Noen er derfor tekstet på engelsk andre på norsk. Ønsker dere å se nærmere på arkivmateriale, vennligst ta kontakt med

Se arkivlisten

Kaare Nygaard lege og kunstner