Kontakten med Norge

Den verdifulle Grieg-samlingen studeres. Fra venstre: Den norske generalkonsulen i New York Bjarne Grindem, Kaare K. Nygaard og styreleder i C. F. Peters Corporation Evelyn HinrichsenI 1986 satte den norske konsulen i New York, Jon Bjørnebye, seg på flyet til Norge. I kofferten hadde han en samling Edvard Grieg manuskripter til en verdi av nesten 5 millioner kroner. Samlingen besto av 29 av komponistens arbeider, til sammen over 800 partiturer, i tillegg 375 håndskrevne brev på tysk av Edvard og Nina Grieg. Det norske Stortinget hadde kjøpt materialet av musikkforlaget C. F. Peters Corporation, New York. Kaare Nygaard hadde hatt en aktiv rolle i formidlingen av kontakt mellom forlaget og den norske regjering og i forhandlingene mellom partene.

Kaare K. Nygaard var et sjeldent menneske. Han var faglig svært dyktig, hadde stor arbeidskapasitet, vide interesser og store kunnskaper. Og selv om han bodde mesteparten av sitt voksne liv i New York, glemte han aldri sin fødeby. Han fikk ikke anledning til å reise på besøk så mange ganger, men han holdt kontakt med slekt og venner gjennom brev og telefon, og var levende opptatt av nytt om kjente og byen hele livet.
Han døde i sitt hjem i Scarsdale 22. april 1989 med sin kone Gail Delgardo Nygaard ved sin side.

Arkivet etter Kaare K. Nygaard vitner om et langt og innholdsrikt liv. Før Kaare Nygaard døde hadde han besluttet å gi sin samling av bøker, skulpturer og sitt arkiv til fødebyen Lillehammer. Boksamlingen, på over 4000 bøker er på Nansenskolen i Lillehammer. Pasientarkivet er overført til Riksarkivet i Oslo, mens privat- og forretningsarkivet oppbevares hos Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Arkivet utgjør i alt 92 bokser fordelt på 9,6 hyllemeter.

Det er utgitt flere bøker av og om Kaare Nygaard. Bildet viser Kaare Nygaards egen bok 'Knife, Life and Bronzes', hvor han forteller om tanker og meninger bak sine skulpturer. (Nygaard Ltd., Svarsdale, New York, 1986)

 


Kilder:
A-00619 Kaare K. Nygaard
Eidsvåg, Inge (1993) "Henders gjerning". Thorsrud a.s Lokalhistorisk Forlag, Lillehammer, ISBN 82-90439-80-6

dagmar buen - mars 2006

Kaare Nygaard lege og kunstner