Kontakt og informasjon

Adresse / Address:

Opplandsarkivet avd. Maihaugen
Maihaugvn. 1
2609 Lillehammer

Telefon / Phone: (+47) 95462026
E-post / E-mail: 

Åpent / Opening hours:

Arkivet er åpent for publikum, men kun etter avtale. Ta kontakt på epost eller telefon.

Open by appointment only. Please contact us by email or phone.

Du finner oss i sceneinngangen i hovedbygningen på Maihaugen. Arkivet er avmerket på kartet.

Kart over Byavdelingen på Maihaugen

Opplandsarkivet avd. Maihaugen bevarer og formidler privatarkiver fra kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Privatarkiver er definert som bedriftsarkiver, organisasjonsarkiver, personarkiver og legatsarkiver. 

Hva med ditt arkiv?

Opplandsarkivet avd. Maihaugen ble etablert i 1981 og har idag rundt 1700 ulike arkiver. Har du arkiver i din varetekt, ta gjerne kontakt for å høre om det kan være aktuelt å bevare arkivet ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen.

Forskning i arkivene

De fleste arkivene er tilgjengelig for forskning. Noen få er med klausul, dvs de har begrenset innsyn. Begrensing i innsyn følger norsk lovverk og de avtaler med arkivskaper som inngås ved avlevering av arkivet. Et arkiv kan ha begrenset innsyn pga personvernet eller av bedriftshensyn. Opplandsarkivet avd. Maihaugen sikrer da arkivet inntil materialet er tilgjengelig for forskning.