Kontakt og informasjon

Adresse / Address:

Opplandsarkivet avd. Maihaugen
Maihaugvn. 1
2609 Lillehammer

Telefon / Phone: (+47) 954 62 026
E-post / E-mail: 

Åpent / Opening hours:

Tirsdag /Tuesday kl. 09.00 - 16.00 (9.00 a.m. - 4.00 p.m.)

Du finner oss i sceneinngangen i hovedbygningen på Maihaugen. Arkivet er avmerket på kartet.

Kart over Byavdelingen på Maihaugen