Nyheter og aktuelt

Opplandsarkivet avd. Maihaugen bevarer og formidler privatarkiver fra kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. Privatarkiver er definert som bedriftsarkiver, organisasjonsarkiver, personarkiver og legatsarkiver.

Teaserbilde

Antall innvandrere

Ny i indre Skandinavia dokumenterer nyere innvandring til Oppland, Hedmark, Akershus, Värmland og Dalarna. Det bygges opp et forskningsmateriale på tvers av fylker og landegrenser.

Les mer om Antall innvandrere

Teaserbilde

Ny i indre Skandinavia

Prosjektet er på mange måter en videreføring av vårt tidligere prosjekt Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland. Migrasjon berører de fleste land i verden. Kunnskap om migrasjon gir et godt grunnlag for samfunnsplanlegging.

Les mer om Ny i indre Skandinavia

Flere sider: 12