Nyheter og aktuelt

Opplandsarkivet avd. Maihaugen har som oppgave å samle inn, bevare, formidle og drive forskning i privatarkiver, dvs. bedriftsarkiver, organisasjonsarkiver, familie- og personsarkiver m.v. fra kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal. I tillegg organisasjons-, legat- og utvalgsarkiver fra Oppland som har kulturell eller forskningsmessig interesse eller som har verdi som rettslig dokumentasjon. Les mer om arkivet her.

Teaserbilde

Brukerundersøkelse

Etter 30 års drift ønsket Opplandsarkivet avd. Maihaugen (OAM) å undersøke hvor godt kjent og forankret institusjonen er i regionen og blant ulike grupper i samfunnet. Undersøkelsen er regionalisert og omfatter OAMs virkeområde, dvs 6 kommuner i Sør-Gudbrandsdalen fra Lillehammer til Nord-Fron.

Les mer om Brukerundersøkelse

Teaserbilde

Skrivestue for ungdom og pensjonister

Hva forteller arkivene? Kan arkivene inspirere til skriving av korte og lange historier, en roman, et dikt? Tradisjonelt er det mange forskere som oppsøker arkivene for å finne kildemateriale til sine bøker, artikler eller forskningsrapporter. Kan arkivene brukes til noe mer?

Les mer om Skrivestue for ungdom og pensjonister

Teaserbilde

Ostehøvelens historie

“Skjær pent av osten”, stod det på ostefatene i gamle dager. Det var det som var utgangspunktet for at Thor Bjørklund, Lillehammer, utviklet ostehøvelen.

Les mer om Ostehøvelens historie

Teaserbilde

Antall innvandrere

Ny i indre Skandinavia dokumenterer nyere innvandring til Oppland, Hedmark, Akershus, Värmland og Dalarna. Det bygges opp et forskningsmateriale på tvers av fylker og landegrenser.

Les mer om Antall innvandrere

Teaserbilde

Gudbrandsdal Pelsdyralslag

Pelsdyralslagene i regionen blir omorganisert. Gudbrandsdal Pelsdyralslag deles i to. Medlemmer nord for Vinstra går sammen med Oppdal og Nord-Østerdalen med stiftelsesmøte 02.02.2010.

Les mer om Gudbrandsdal Pelsdyralslag

Flere sider: 123