Om Opplandsarkivet avd. Maihaugen

Opplandsarkivet avd. Maihaugen har som oppgave å samle inn, bevare, formidle og drive forskning i privatarkiver, dvs. bedriftsarkiver, organisasjonsarkiver, familie- og personsarkiver m.v. fra kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal, og organisasjons-, legat-, utvalgsarkiver fra Oppland som har kulturell eller forskningsmessig interesse eller som har verdi som rettslig dokumentasjon.

Dokumenterer selv

Opplandsarkivet avd. Maihaugen skal gjennom dokumentasjonsprosjekter dokumentere sider ved samfunnsutviklingen innen fagfeltet som ellers ikke havner i arkivene.

Hva med ditt arkiv?

Opplandsarkivet avd. Maihaugen ble etablert i 1981 og har idag rundt 1700 ulike arkiver. Har du arkiver i din varetekt, ta gjerne kontakt for å høre om det kan være aktuelt å bevare arkivet ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen.

Forskning i arkivene

De fleste arkivene er tilgjengelig for forskning. Noen få er med klausul, dvs de har begrenset innsyn. Begrensing i innsyn følger norsk lovverk og de avtaler med arkivskaper som inngås ved avlevering av arkivet. Et arkiv kan ha begrenset innsyn pga personvernet eller av bedriftshensyn. Opplandsarkivet avd. Maihaugen sikrer da arkivet inntil materialet er tilgjengelig for forskning og kan brukes i formidling av arkivene.