Digitalt fortalt

Digitalt fortalt var ABM-utviklings (Nå Kulturrådets) satsing i Kulturminneåret 2009. Målet med satsingen var å lage en samling fortellinger for å vise bredden og variasjonen i begrepene kulturminner og kulturarv. Mange og ulike stemmer kommer til orde, og det satses på økt bruk av digitale verktøy og nettformidling i arkiv, bibliotek og museer.

Hvorfor emigrerer polakker?

Hvorfor emigrerer polakker?

Polakker er den største innvandrings-gruppen i Norge. De er en del av det norske samfunnet - de er våre naboer og kolleger. Det er viktig å kjenne svaret på spørsmål som: Hvorfor emigrerer de fra sitt hjemland? Hva er det som får dem til å flytte?

Se fortellingen Hvorfor emigrerer polakker?

Midt i demokratiet

Midt i demokratiet

Norsk-afrikansk forening i Oppland arbeider for integrering og samhandling. Og de går gjerne demokratiets ærend, slik de gjorde 1. mai 2009 på Gjøvik.

Se fortellingen Midt i demokratiet

Mathea Bådstø

Mathea Bådstøe minnebok

Kjære venner og venninner, hjelp meg her å samle minner.... Om det var det Mathea Baadstø fra Tretten i Gudbrandsdalen sa til sine venner vet vi ikke. Men mange skrev hilsninger i hennes minnebok.

Se fortellingen om Mathea Bådstøe minnebok