Arkiver og samlinger

Teaserbilde

Hattestadmanuskriptene

Folkehøyskolelærer Aksel Hattestad fra Vingrom laget i 1962-1963 manuskripter til et bokverk om gardene i Fåberg. Dette ble aldri utgitt, men hans maskinskrevne manuskripter finnes fortsatt i Fåberg Historielags arkiv her hos oss.

Les mer om Hattestadmanuskriptene

Teaserbilde

Peder Olsen Megrund

Peder Olsen Megrund ble født i 1840 i Espedalen i Vestre Gausdal. Han var sogneprest i Loppa og Tromsøysund i Nord-Norge og senere i Skoger i Buskerud.

Les mer om Peder Olsen Megrund

Teaserbilde

Christen Henriksen Pram – A-00095

Christen Henriksen Pram (04.09.1756 – 28.11.1821) var født på Lesja i Gudbrandsdalen. Faren, Hans Fredrik Pram var kapellan av dansk opprinnelse, moren Olava Maria, født de Stockfleth, var norsk prestedatter.

Les mer om Christen Henriksen Pram – A-00095

Teaserbilde

Avholdslosjer

I 2002/2003 var registrering og ordning av arkivmateriell fra avholdslosjer et prioritert arbeidsområde for Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Arkivet hadde arbeidet aktivt over flere år med innsamling av arkiver fra nedlagte losjer. I tillegg var det kommet inn flere arkiver da Losje Fremgangs lokaler ble solgt.

Les mer om Avholdslosjer

Teaserbilde

Laget egen ordbok

Bosniske Muslija Bojicic var en eldre mann da han i 1996 kom til Øyer på familiegjenforening. Han følte seg innimellom litt ensom, fordi han ikke kunne det norske språket. Men 70-åringen ga seg ikke så lett.

Les mer om Laget egen ordbok

Teaserbilde

Det litterære byrå

Det Litterære Byrå kom i gang etter at Eilif Moe ble medinnehaver i sakførerfirmaet Thallaug og Moe i 1917. Det var Eilif Moe som bygde opp Det Litterære Byrå.

Les mer om Det litterære byrå

Flere sider: 12345678