Arkiver og samlinger

Teaserbilde

Tor Ile

Gudbrandsdal Historielag i samarbeid med De Sandvigske Samlinger stiftet i 1948 en arbeidskomité; Gudbrandsdalens Kulturhistorie. Senere Kulturhistorisk Samskipnad for Gudbrandsdalen. Aksel Hattestad ble valgt til formann i komiteen og var en stor inspirasjonskilde i det videre arbeidet.

Les mer om Tor Ile

Teaserbilde

Gudbrandsdalens Kulturhistorie

Gudbrandsdal Historielag i samarbeid med De Sandvigske Samlinger stiftet i 1948 en arbeidskomité; Gudbrandsdalens Kulturhistorie. Senere Kulturhistorisk Samskipnad for Gudbrandsdalen. Aksel Hattestad ble valgt til formann i komiteen og var en stor inspirasjonskilde i det videre arbeidet.

Les mer om Gudbrandsdalens Kulturhistorie

Teaserbilde

Gudbrandsdal Historielag

Gudbrandsdal Historielag vart skipa på Maihaugen i 1919 og lagets arkiv er levert Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Dølaringen vart skipa like før Gudbrandsdal Historielag. Dei to laga kom snøgt i eit tett samarbeid og har sidan arbeidd saman om viktige einskildsaker.

Les mer om Gudbrandsdal Historielag

Teaserbilde

Fåberg Historielag

Arkivet inneholder også en mengde avisklipp av lokalhistorisk karakter. Dessuten blant annet avskrifter av kirkebøkene og panteregistrene for Fåberg, et register over utvandrede fåberginger med arkivkort for hver person, foruten selve lagsarkivet. Totalt fyller historielagets arkiv omtrent 8 hyllemeter med mye spennende materiale.

Les mer om Fåberg Historielag

Teaserbilde

Follebu Røde Kors

I 1918 var det kommet en henstilling fra fylket til formannskapet i Østre Gausdal om at arbeidet med å bygge et tuberkulosehjem måtte starte. Follebu Røde Kors fulgte raskt opp henstillingen. De hadde en stor tomt de hadde fått i gave og ville bygge sykehus der. Men de møtte stor motstand fra hovedsoknet og det ble en lang og hard strid.

Les mer om Follebu Røde Kors

Teaserbilde

Christine Fliflet

Arkiv A-00136 Fliflet, Christine (1816-1901) er et interessant lite person/familiearkiv. Av innholdet kan nevnes dagbøker, "Hukommelsesbøker", visebok, flere brevsamlinger, erindringer, kopier og originaler av avisartikler m.m.

Les mer om Christine Fliflet

Flere sider: 12345678