Arkiver og samlinger

Teaserbilde

Ungdomslaget Dag

I arkivet etter Ungdomslaget Dag finnes det kun to protokoller. Den ene er en tynn forhandlingsprotokoll for perioden 1897 til 1898 og den andre er avisen Dagdriveren for perioden 1897-1899.

Les mer om Ungdomslaget Dag

Teaserbilde

Dagbok fra grensevakten i 1905

I arkivet A-00013 Petter Nilssen her på Opplandsarkivet ligger blant mange forskjellige dokumenter, noen ark som ser ut til å være fragmenter av en dagbok fra grensevakten mot Sverige i 1905. Dagboken er ført i pennen av urmaker og senere politiker Petter Nilssen (1869-1939) fra Lillehammer.

Les mer om Dagbok fra grensevakten i 1905

Teaserbilde

Kjære svigerfader

I arkivet fra Nordre Jørstad gård i Fåberg (A-01151) ligger det en brevsamling fra 1800-tallet. Brevsamlingen dekker årene 1844 til 1862 og med noen få unntak er alle brevene skrevet av Jørgen Olsen Elstad (1816-1896) i Ringebu til hans svigerfar Christian Olsen Lundgård (1788-1870) i Fåberg.

Les mer om Kjære svigerfader

Teaserbilde

Mesna Bruk 200 år

Over hele landet ble grunnlovsjubileet markert i 2014. I Lillehammer-regionen betyr 1814 også etableringen av et viktig industrianlegg, det som skulle bli Mesna Brug. 26. juli 1814 undertegnet eieren av Lysgaard, Erich Iversen Lysgaard et skjøte som overdro området ovenfor Mesna Bru til Peder Erichsen Bue.

Les mer om Mesna Bruk 200 år

Teaserbilde

O. A. Ruuds opptegnelser

Ole Andreassen Ruud var småbrukersønn fra Tamburstua i Roterudbygda i Fåberg. Han ble født der 20. august 1859 og vokste opp der sammen med sine foreldre og søsken. I ung alder gikk han underoffiserskolen i Fredrikshald (Halden) og var en periode assistent for lensmannen i Fåberg.

Les mer om O. A. Ruuds opptegnelser

Teaserbilde

Tingbøker for Fåberg

Vi har transkribsjoner av en lang rekke av bygdetingene som er holdt i Fåberg fra de eldste fra 1664 og fremover. Dette er ordrette avskrifter fra de originale tingbøkene for Sør-Gudbrandsdal med det tillegget at vi har delt hvert enkelt ting inn i avsnitt med en beskrivende overskrift for hver enkelt sak som var oppe på tinget.

Les mer om Tingbøker for Fåberg

Flere sider: 12345678