Ostehøvelens arkiv

Arkivet etter Thor Bjørklund & Sønner AS (A-01077 Thor Bjørklund & Sønner AS, Opplandsarkivet avd. Maihaugen)Arkivet etter Thor Bjørklund & Sønner AS finnes i dag i Opplandsarkivets avdeling på Maihaugen. Arkivet har dannet bakgrunnen for denne nettutstillingen om ostehøvelfabrikkens historie.

Opplandsarkivet avd. Maihaugen mottok kr 150 000.- fra ABM-utvikling, nå Norsk Kulturråd, for å dokumentere Thor Bjørklund & Sønners historie. Dette var første gang det ble delt ut støtte til bevaring av privatarkiver. I løpet av 2011 har arkivet blitt ordnet og registrert, og enkelte serier har blitt digitalisert. Ostehøvelfabrikkens historie vil også dokumenteres gjennom intervjuer og fotografier. Arkivet er tilgjengelig for forskning.

Størsteparten av arkivets om lag 20 hyllemetere består av korrespondanse med kunder og leverandører, både nasjonalt og internasjonalt.  Bedriftens regnskap utgjør en annen stor del av arkivet, med kassabøker tilbake til 1926. Bedriftens statistikk er dokumentert med salgsstatistikker både i inn- og utland, lagerstatistikk, produksjonsoppgaver og ordrestatistikk fra ulike tiår. I tillegg finnes nasjonale og internasjonale prislister for de fleste årene fra 1952 – 2008. I forbindelse med den daglige driften av fabrikken finnes ulike produksjonsprosedyrer, personal- og eiendomsforvaltningen også dokumenter i arkivet.

Arkivet inneholder om lag 500 foto fra fabrikken, produksjonen og produktene, hvorav halvparten er digitalisert. Patentbrev og varemerkeregistreringer fra ulike land finnes også digitalisert i arkivet. I tillegg kan man finne en rekke gjenstander – ostehøvler, kakespader, salatbestikk og emballasjeprøver fra forskjellige tiår.