Fremtiden - Ostehøvelen mot 100 år

På 2000-tallet begynte det å gå nedover med Bjørklunds ostehøvel, selv med en ny serie klebefrie produkter som gjorde suksess. Markedssvikten var og forble betydelig og etter finanskrisen i 2008 nærmet det seg slutten på Thor Bjørklund og Sønner AS.
Etter dramatisk omsetningssvikt bestemte styret i Thor Bjørklund og Sønner AS seg i 2009 for å slå bedriften konkurs. Bostyret valgte å fortsette driften i boets regi en periode – for å realisere størst mulig verdi før virksomheten ble avsluttet. I denne perioden opplevde bedriften en enorm salgsøkning. Det var tydelig at Bjørklunds ostehøvel fortsatt var ønsket, og at bedriftens faste kunder ønsket å skaffe seg så mye som mulig av de populære artiklene før produksjonen opphørte.

Etter lange forhandlinger og budrunder ble konkursboet til slutt kjøpt opp av attføringsbedriften Gudbrandsdal Industrier, og sommeren 2010 ble virksomheten samlokalisert med den øvrige produksjonen i regi av GIAX. GIAX ønsket å bidra til å holde ostehøvelproduksjonen i distriktet, samtidig som bedriften trengte den typen arbeidsoppgaver. GIAX betalte om lag 3,5 millioner kroner for ostehøvelfabrikken.
GIAXs videreføring av Thor Bjørklunds arbeid gjør at fabrikken fortsatt er den eneste ostehøvelprodusenten i Norge.