A-01077 Y: Andre utskilte arkivdeler

Anmerkning fra arbeidstilsynet 1943 (A-01077 Thor Bjørklund & Sønner AS, Opplandsarkivet avd. Maihaugen)
Anmerkning fra arbeidstilsynet 1944 (A-01077 Thor Bjørklund & Sønner AS, Opplandsarkivet avd. Maihaugen)
Godkjenning av arbeidsreglement fra 1936 (A-01077 Thor Bjørklund & Sønner AS, Opplandsarkivet avd. Maihaugen)
Fabrikktilsynets inspeksjonsbok (A-01077 Thor Bjørklund & Sønner AS, Opplandsarkivet avd. Maihaugen)
Meddelelse om Thor Bjørklunds død 1975 (A-01077 Thor Bjørklund & Sønner AS, Opplandsarkivet avd. Maihaugen)
Anmerkning fra arbeidstilsynet 1943 (A-01077 Thor Bjørklund & Sønner AS, Opplandsarkivet avd. Maihaugen)
×
Anmerkning fra arbeidstilsynet 1944 (A-01077 Thor Bjørklund & Sønner AS, Opplandsarkivet avd. Maihaugen)
×
Godkjenning av arbeidsreglement fra 1936 (A-01077 Thor Bjørklund & Sønner AS, Opplandsarkivet avd. Maihaugen)
×
Fabrikktilsynets inspeksjonsbok (A-01077 Thor Bjørklund & Sønner AS, Opplandsarkivet avd. Maihaugen)
×
Meddelelse om Thor Bjørklunds død 1975 (A-01077 Thor Bjørklund & Sønner AS, Opplandsarkivet avd. Maihaugen)
×