NYE OPPLENDINGER

Agnieszka kom til Øyer i 2007 fra Polen Cecilia kom til Vest-Torpa i 1998 fra Filippinene Zumra kom til Gjøvik i 1993 fra Bosnia Naz kom til Dombås i 2008 fra Irak Når tippoldebarna kommer for å få vite mer om forfedrenes møte med Norge, skal de kunne lete og finne!

Dette er ett av Opplandsarkivets mål med prosjektet Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland.

Arkivene skal fortelle alles historie - ikke bare historien til etniske nordmenn. Arkivet er opptatt av å gjenspeile en helhetlig dokumentasjon av samfunnet, og ønsker å bygge opp et forskningsmateriale som kan belyse dagens samfunn. Målet er å skape et kulturhistorisk materiale som viser bredden og det flerkulturelle mangfoldet i befolkningen. I Norge er vi opptatt av at sporene vi etterlater oss sikrer et demokrati, at vi har en rett til å være i arkivene og at vi har en rett til å få innsyn i kildene som omhandler oss selv.

Prosjektet startet opp høsten 2008 og bygger på erfaringer fra et forprosjekt som ble gjennomført året før. I de tre kommende år ønsker Opplandsarkivet å samle inn nye opplendingers egne historier.

Vi vil intervjue enkeltpersoner og familier, og vi ønsker å ta vare på brevsamlinger, dagbøker, fotografier og arkiver etter bedrifter eller foreninger. Vi tar også imot egne minneberetninger eller blogger.