OPPLAND SETT FRA FIRE KANTER

De nye opplendingene har kommet hit av ulike grunner. Det eneste to innvandrere alltid har felles er at de bor i et annet land enn det de er født i. I prosjektet har vi delt innvandringen til Oppland inn i fire typer:

* Flyktninger
* Arbeidsinnvandrere
* Livsstilsinnvandrere
* Innvandrere på individuell basis

Flyktninger

Statistikken viser at det i Oppland er flest flyktninger fra Bosnia-Hercegovina, Irak, Somalia, Iran og Vietnam. Aller flest kommer fra Bosnia-Hercegovina. Ved årsskiftet var 675 personer med bakgrunn fra dette landet bosatt i Oppland fylke. En flyktning er en person som er på flukt, eller som har fått asyl, opphold på humanitært grunnlag eller midlertidig beskyttelse i et nytt land. Krig og uro har tvunget mange til ufrivillig å forlate familie, hus og hjemland.

En flyktningkrise oppsto for eksempel med krigsutbruddet i Bosnia i 1992. Norges grenser var åpne for flyktningene fra det
tidligere Jugoslavia inntil det kom krav om visumplikt i 1993. Bosniere i Norge levde i flere år med usikkerheten om hjemsendelse. I 1996 ble det bestemt at de bosniske flyktningene kunne få bli.

Arbeidsinnvandrere

Norge har de siste årene vært et åpent land for mennesker som kommer for å søke jobb. Mange sektorer har hatt underskudd
av arbeidskraft. Med utvidelsen av EU i 2004 åpnet det seg nye muligheter.

Arbeidere fra de nye medlemslandene (spesielt Polen og de baltiske land) gir Norge ny tilgang på kvalifisert arbeidskraft. I 2007 var innvandrere fra Polen den største innvandringsgruppa til Norge. Mange har reist tilbake til sine hjemland, mens andre har hentet sine familier og bosatt seg i Norge. De er en ny del av det flerkulturelle norske samfunnet.

Livsstilsinnvandrere

I de siste årene har en annen, ny gruppe bosatt seg i bygdene i Oppland. De vil ha god plass, frisk luft og naturopplevelser,
og søker seg bevisst til mindre samfunn. Disse blir ofte kalt livsstilsinnvandrere og representerer en ny immigrasjonsperiode
i området. Flere har etablert egne bedrifter og blitt en del av bygdesamfunnet.

I de siste årene har flere kommuner i fylket, særlig i Valdres og Gudbrandsdalen, arbeidet for at familier fra Nederland og Belgia skal flytte hit. Gert Rietman startet i 2003 rekrutteringsbyrået Placement for å koble nederlendere som vil flytte til Norge med norske kommuner som ønsker tilflytting. De fire siste årene har om lag 200 nederlendere kommet til Oppland gjennom Placement.

Innvandrere på individuell basis

Blant opplendingene finnes det mange mennesker som har kommet hit på grunn av giftemål og andre familieforhold, studier eller jobb.

Mange opplever Norge som landet med de store sjansene. De kan ha et ønske om å forlate fattigdom og problemer i hjemlandet, og velger å flytte til Norge for å starte et nytt liv.