Om prosjektet

Historikken til utviklingen av reiselivsbransjen i Midt-Gudbrandsdalen i forrige århundre er tett knyttet til historien til Peer Gynt-stemnet.

For nesten 100 år siden, i 1928, formulerte initiativtakeren til det første stevnet – Pål Kluften – sin ide: møte mellom Per og Peer – mellom det lokale og det universelle. Den ideen er fremdeles et motto til arrangørene av Peer Gynt-festivalen, og vises fram i flere former – i teater, musikk, litteratur og bildekunst. Lokalt engasjement for kulturelle røtter i Fron-kommunene og Ringebu har lagt grunnlaget for utvikling av et suksesseksempel av kulturbasert reiselivshistorie.

Arkiver

Høsten 2014 startet en opprydding i lokalet som Peer Gynt as disponerer som lager. Der lå dokumentasjon av Peer Gynt-stemnet fra begynnelsen og materialer knyttet til reiselivslagene og reiselivsbransjen.

Peer Gynt as tok derfor kontakt med Opplandsarkivet avd. Maihaugen for råd og veiledning. De ønsket å få ordnet det historiske materialet og søkte støtte fra Kulturrådet og Sparebankstiftelsen. De fikk støtte.

Arkivmaterialene ble avlevert til Opplandsarkivet avd. Maihaugen i 2015. Det var 107 flyttekasser med svært blandet innhold. Arkivene etter Peer Gynt Stiftelsen, Peer Gynt Arrangement, Nord-Fron Reiselivslag, Midt-Gudbrandsdal Reiselivslag, Fron Reiselivslag, Vinstra Sal- og Messekontor, Titano-festivalen er på 25 hyllemeter.

Reiselivshistorien i Gudbrandsdalen var dårlig dokumentert i arkivene i Opplandsarkivet. Et større ordningsprosjekt ble mulig da Opplandsarkivet avd. Maihaugen også fikk støtte fra Riksarkivarens privatarkivmidler.

Kilder

Ragnar Øvrelid. Per Gynt-stemnet 1928–2003. Dølaringen Boklag 2003

Arkivene etter Peer Gynt Stiftelsen og Peer Gynt as i Opplandsarkivet avd. Ringebu

Marit Hosar