Ungdomslaget Dag (A-00033)

Einar Lundes Ex Libris i protokollene fra Ungdomslaget Dag (Foto: Richard Fauskrud/OAM) I arkivet etter Ungdomslaget Dag finnes det kun to protokoller. Den ene er en tynn forhandlingsprotokoll (Referater af Ungdomslaget "Dags" forhandlinger.) for perioden 05.12.1897 til 25.09.1898. Protokollen starter med en fortale og ender plutselig midt i en setning fordi protokollen er utskrevet. Vi har ingen fortsettelsesprotokoll. Leder for laget fra starten var Einar Lunde og sekretær var urmaker (og senere politiker) Petter Nilssen. Møtene ble holdt i Arbeidersamfunnets lokaler.

Den andre protokollen er adskillig tykkere og er en avis kalt Dagdriveren. Den dekker perioden 12.12.1897 til 29.04.1899. Begge protokollene er holdt i en svært så humoristisk tone med solide personkarakteristikker. I begge protokollene er det på innsiden av permen innlimt en Ex Libris tilhørende Einar Lunde.

Det finnes ikke noe annet materiale, som korrespondanse eller regnskaper i arkivet.

Forhandlingsprotokoll for Ungdomslaget Dag (pdf – 180KB)
Avisen Dagdriveren (pdf – 660KB)

Fra forhandlingsprotokoll for Ungdomslaget Dag (Foto: Richard Fauskrud/OAM) Fra avisen Dagdriveren (Foto: Richard Fauskrud/OAM)