Tor Ile – A-00495

Melking av geitArkivet etter Tor Ile i Øyer er ei av de store samlingene våre. Det omfatter bl.a det bakgrunnsmaterialet Ile samlet som grunnlag for hans store arbeid med Bygdabok for Øyer, utgitt i fire bind. Bokverket er bygd opp i tema som hver for seg er kronologisk ordnet, med bredt anlagt drøfting av både natur- og kulturhistorisk utvikling. Han starter på nasjonalt nivå, går vegen om hele Gudbrandsdalens historie, og ender opp med lokale studier av Øyer og Tretten. I arkivet er det mulig å kikke bakom og under Ile's tekster og teorier, og komme nærmere kildene. Arkivet inneholder et omfattende materiale fra hans arbeid som folkeminnesamler og -gransker.

Andre del av arkivet etter Tor Ile er personarkivet der ei omfattende brevsamling har stor kulturhistorisk interesse. Poeten Tor Ile står dessuten her fram med en interessant produksjon. Manuskript fra hans lange rekke med artikler, taler og foredrag er sikret i arkivet. Tor Ile framsto for mange i dalen og bygda, og i mange sammenhenger, som noe av en høvdingskikkelse.

Materialet fra gardsdrifta, husdyrholdet og skogbruket er en tredje del av arkivet. Garden er Ile i Øyer, gnr 6, bnr 2 og 3. Det dekker perioden 1919-1966, med lange serier med regnskapsbøker, listebøker og fjøsregnskap.

Arkivet ble levert til Opplandsarkivet avd. Maihaugen i 1990. Det ble ordnet ned til dokumentnivå, og arbeidet var ferdig til 100-årsjubileet for Tor Ile's fødsel samme år. Der ble katalogen over arkivet presentert.