Tingbøker for Fåberg

Vi har transkribsjoner av en lang rekke av bygdetingene som er holdt i Fåberg fra de eldste fra 1664 og fremover. Dette er ordrette avskrifter fra de originale tingbøkene for Sør-Gudbrandsdal med det tillegget at vi har delt hvert enkelt ting inn i avsnitt med en beskrivende overskrift for hver enkelt sak som var oppe på tinget.

Alt det som er ferdig transkribert er tilgjengelig her på vårt nettsted. Det er en pdf-fil for hver enkelt tingbok (størrelse ca. 0.1 til 1 MB) som du kan velge fra tabellen nedenfor. Vi vet dessuten at historielagene i Øyer og Ringebu har tingboksprosjekter gående, men disse er kun tilgjengelig ved henvendelse til de respektive historielagene.
Ikke alle bygdetingene fra Gudbrandsdalen er bevart og spesielt på slutten av 1600-tallet og først på 1700-tallet er det enkelte år som helt eller delvis mangler. Årene 1673, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1702, 1703, 1704 og 1733 mangler i sin helhet. Dessuten ser det ut til at slutten av året 1698, mesteparten av årene 1707 og 1709, og første del av årene 1708 og 1734, mangler.

Tingbøkene i tabellen nedenfor er transkribert av Richard Fauskrud ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen og er korrekturlest én gang.

Tingbøkene nedenfor er i hovedsak transkribert for Fåberg Historielag av Rønnaug Aunan og Aud Opheim med bistand fra Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Disse transkribsjonene er lagt ut uten at de er korrekturlest og kan derfor inneholde feil.