Sjømannsforeningen Roald Amundsen – A-00283

'Roald Amundsen's 7de utlodning ble holdt 5. til 9. mars 1946. Annonsen over viser tid og sted for utlodning og underholdning onsdag 6. mars 1946.31. oktober 1932 hadde "Maihaugen sjømannsmisjonsforening" sitt stiftelsesmøte. Det ble holdt hos fru Brynhild Lie, gift med sjøkaptein Olav Lie. Sjømannsprest Johny Ursin holdt orienterings- og innledningsforedrag.

De 11 "udskrevne" medlemmene valgte Brynhild Lie til formann, et verv hun hadde i 15 år. Videre ble Margrethe Tomter nestformann og Marie Steen valgt som kasserer. 
Foreningen var ikke fornøyd med navnevalget og skiftet allerede etter 8 dager navn til "Roald Amundsen".

I arkivet er det 4 forhandlingsprotokoller som dekker perioden 1932-1979. I protokollen for 1969-1979 finnes 40-årsberetningen for sjømannsforeningen, datert oktober 1972. Her kan vi lese at foreningen vokste raskt utover på 30-tallet til 100 medlemmer i 1935. Hver vår avholdt de basar som gikk over flere dager med underholdning om kveldene. Hvem som underholdt og var heldige i utlodningen ser vi av innlimte annonser og trekningslister i protokollene.

FestsangUnder andre verdenskrig ble arbeidet delvis innstilt og først tatt opp igjen da krigen sluttet. Den dagen skrev Brynhild Lie i forhandlingsprotokollen: "I dag den 8. mai har vi her i Lillehammer fått officiel meddelelse om at krigen er slutt! Det er som vi synes vi kan sprenges av glede og takknemmelighet." Litt lengre nede på siden skriver hun: "Roald Amundsen tar pånytt fatt! Vi lover at de norske sjømenn aldrig skal savne en hilsen fra norske kvinder!"

En sentral årlig aktivitet var å samle inn julegaver til sjøfolk. "Roald Amundsen" samarbeidet med de andre sjømannsforeningene i distriktet. I 1933, det første året de deltok, samlet de inn 215 gaver på Julepakkefesten. Dette var omtrent 100 flere enn året før.

De var behjelpelige når andre tok initiativ til innsamlinger. Dagningen kom i november 1946 med en oppfordring til en lynaksjon. En av Lillehammers større bedrifter hadde henvendt seg og oppfordret alle byens arbeidere til å gi julegaver til sjøfolk. Avisen skulle være samlesentral og "Roald Amundsen" lovet å få sendt pakkene videre til hovedkontoret. Rasjonerte varer, som for eksempel maskinstrikkete votter var ikke tillatt å sende, ei heller tobakk og sigaretter som aldri hadde vært lov.

Sjømannsforeningen fortsatte å samle inn julepakker selv da tidene ble bedre. Ikke for å hjelpe sjømenn økonomisk, men for symbolikken bak. Handlingen viste at det var noen som satte pris på og tenkte på de som måtte feire jul i fremmed havn eller på havet.

Foreningens lover sa at "møtene skal være om aftenen i et dertil egnet lokale". Dette kunne være privat hos medlemmer, på Søndagshjemmet eller et annet egnet sted. Foreningen savnet egne lokaler. I 1970 fikk de låne lokaler gratis hos Lillehammer Sparebank. Bevertningen måtte de sørge for selv. Som festlokale egnet møtelokalene seg dårlig, da ble i stedet Oppland Turisthotell brukt, Skottes Turistheim og etter hvert Yrkeskvinners Hus.
Arkivet, som oppbevares på Opplandsarkivet avd. Maihaugen inneholder og avisutklipp, års- og basarregnskap og en mappe med sanger for forskjellige anledninger. Blant disse er "Festsang" ved 25.års jubileet, skrevet av Karl Skallerud.