Ringebu Speidergruppe

Speiderbevegelsen oppsto i England i 1907. Grunnleggeren var briten Sir Robert Baden-Powell. Til Norge kom bevegelsen raskt og det første speiderforbundet, "Norsk Speidergutt-forbund" ble dannet i 1911.

Diplom tildelt Vandrerne i Ringebu I for deltagelse i jubileumskonkurransen 1970-1971Speiderloven danner bevegelsens ideologiske grunnlag og målet er å gi barn og ungdom en fritidsaktivitet som kan utvikle dem til ansvarsbeviste mennesker. Medlemmene deltar i fysisk, praktisk, moralsk og religiøs virksomhet. Sentralt står arbeidet for fred og internasjonal forståelse. Dette drives blant annet gjennom konferanser og speiderleirer med internasjonal deltagelse.

I arkivet finnes et "Presentasjonsalbum" fra Vandrerne i Ringebu I av Gudbrandsdalens krets. Dette er et bidrag til "Norsk Speiderpikeforbunds" jubileumskonkurranse i forbindelse med 50-års feiringen i 1971.

Det første "kapitlet" har overskriften Ringebu og her presenteres kommunen. Spesielt blir Ringebu stavkirke og den flotte naturen fremhevet. Videre følger en kort historisk oversikt om speidertroppen, frem til 1970. "Ringebu Pikespeidertropp" ble stiftet av Margit Elvesæter Hagen og Gunvor Anexstad 28. oktober 1924. De første årene var det vanskelig å få til et kontinuerlig arbeid og aktiviteten lå i perioder nede. I april 1935 startet Fru Lanes opp igjen en tropp med 8 aspiranter. Under 2.verdenskrig ble alt speiderarbeid forbudt av myndighetene og speiderutstyret skulle leveres inn. Speiderne klarte imidlertid å lure unna teltene, banneret og tromma. Etter freden i 1945 kunne troppen igjen starte aktivitetene og interessen for speiderarbeidet var overveldende. Antall medlemmer ble så stort at de en kort periode måtte fordeles på 2 tropper.
Det berettes videre om hjelp til en Finnmarks familie, årlige juletrefester, deltagelse på ulike leirer, navn på tidligere troppsførere, speiderjobben m.m.

Presentasjonen har og "kapitler" som forteller om Vandrernes speideraktiviteter. Hva patrulje- og troppsmøtene inneholder, kretskonkurranser, om kretsleir på Kringsæter i 1968, landsleiren i Fredrikstad i 1969 og julekvelden 1970 på aldershjemmet på Fåvang. Albumet inneholder for øvrig flere fotografier og bilder med navn på de 9 Vandrerne som har stått for bidraget.

Av arkivinnholdet kan ellers nevnes flere referatbøker, håndskrevne aviser, årsrapporter, regnskapsbøker, konkurranse besvarelser i bark- og neverpermer, sanger, diplomer osv.

I 1979 ble speidergruppen slått sammen med guttespeiderne i Ringebu og skiftet navn til Ringebu Speidergruppe.

Dette arkivet er overført til Midtdalsarkivet i Ringebu. Henvendelser om arkivet må rettes dit.