Ringebu Sanitetsforening

Ringebu Sanitetsforening er fremdeles aktiv, men arkivet fra 1905 til 1983 ble avlevert til Opplandsarkivet avd. Maihaugen i 1984. Arkivet består av 6 arkivbokser som inneholder ulike protokoller og møtebøker, korrespondanse, årsberetninger og regnskap, avisutklipp, jubileumstelegrammer, lover m.m.

Ringebu Sanitetsforening anskaffet sin første sykebil i 1939. Bildet over viser derimot den nye bilen som ble kjøpt inn i 1956, en Ford County Sedan til kr. 32.100, - . Bilen ble tatt i bruk 28. august samme år.Det mangler forhandlingsprotokoller for tiden 1914 - 1926, men i de 7 protokollene som finnes kan vi følge laget fra starten i 1905 og frem til 1980. 
I den første protokollen (1905 - 1914) kan en lese at allerede til det første møtet ble det kjøpt inn lerret. Lerretet ble klippet til, og det ble sydd skjorter til lasaretter. Et av formålene for NKS var "å opparbeide syke- og nødmateriell" både i krig- og fredstid, og i 1905 var frykten stor for at det skulle bli krig mot Sverige. Heldigvis løste unionsstriden seg uten at partene tok til våpen, og skjortene ble i stedet gitt til trengende i bygda.

Det er mange, som opp gjennom tiden har fått bidrag i form av klær, matvarer osv. fra foreningen, både innbyggere i bygda og utenfor. Da freden kom i 1945 var sanitetsforeningen raskt på plass for å hjelpe. I forhandlingsprotokollen 1942 - 1955 kan en lese at det ble sammenkalt til møte for å hjelpe russiske krigsfanger i dalen. Sanitetsforeningen fikk i oppdrag å sende bud rundt, og oppfordre alle til å gi mat. Allerede første dagen strømmet det inn med "melk og mat av alle slag". Gleden var stor hos fangene og hjelpen fortsatte til de allierte kunne ta over. På kort varsel møtte og foreningen opp på stasjonen med mat til norske fanger og evakuerte. De fikk kjøpt inn havregryn og fikk hjelp av bestyrerinnen som kokte grøt, mens Ringebu ysteri holdt gratis melk. 

Vi kan og lese om ulike bidrag som ble sendt til Finnmark etter krigen. I protokollen 1955 - 1958 står det at det i 1957 ble samlet inn og sendt 6 kasser med epler til Austre Tana Sanitetsforening til utdeling til barn under 16 år.

I en brosjyre fra 1983 i arkivet, "Veit du kva som er gjort, og kva vi gjer i sanitetsforeninga?" finner vi flere opplysninger om noen av de oppgavene foreningen har arbeidet med gjennom årene. Her kan vi lese: Helseopplysning, Hjelp til syke, barn og eldre, Julegaver til alle over 80 år, Opparbeidelse av syke- og sanitetsmateriell, beredskapsmateriell, 1927; Skolebarnsundersøking med utdeling av tannbørster, melk og tran til skolebarna, 1939; Sykebil, 1940; Sykepleier, 1946; Kontrollstasjon for mor og barn, 1955 - 1966; Helsehuset, drift av fødestue, 1972; Barnepark, Hjemmehjelp for eldre, ulike kurs m.m.

Av merkesaker kan nevnes årlige bidra til forskning av blant annet reumatisme, kreft, barnesykdommer, sukkersyke og døvesaken. I tillegg har foreningen gitt bidrag til Reumatismesykehuset, Kløverbakken skole- og behandlingshjem, Petershagen og Kløverhagen hvor foreningen var engasjert i under byggingen.

Hvordan har sanitetsforeningen klart å skaffe midler til alt dette? I 1975 var dette kontingent, loddsalg på møtene, maiblomst, fastelavnsris, merkesalg, festtelegram, loppemarked, papirinnsamling, verdipapirer, renter og utlodning på valgdagen. Dette finner vi opplysninger om i mappene med årsberetninger og regnskap for tiden 1953 - 1981. Videre gir beretningene opplysninger om hvilke skolekretser som er foreningens arbeidsområde, hvilke avdelinger foreningen har, hvem som innehar de ulike tillitsvervene, foreningens virksomhet på de forskjellige arbeidsfelt m.m. 

Dette er et lite innblikk i materialet til Ringebu Sanitetsforening, arkivet inneholder mye mer interessant informasjon om foreningens arbeid og aktiviteter. 
Deler av arkivet er klausulert, dvs. at det ikke er tilgjengelig til allmenn benyttelse, men kan etter avtale stilles til rådighet for forskere.

Dette arkivet er overført til Midtdalsarkivet i Ringebu. Henvendelser om arkivet må rettes dit.