Maiblomsten

I Lillehammer Sanitetsforenings arkiv ligger en liten brosjyre fra 1943 "Historien om Maiblomsten". Utgiver var Norske Kvinners Sanitetsforening og brosjyren var beregnet på høytlesning i Sanitetsforeningenes barneavdelinger eller for barn som solgte blomstene.

MaiblomsterHer kan vi lese at Maiblomsten blomstret første gang i 1907. Svenske Beda Hallberg var aktiv i arbeidet for tuberkulosesaken, men det var ikke alltid like lett å tigge om bidrag. En liten "rosenknopp" i en papirforretning ga henne ideen. Hun samlet noen kvinner og unge piker og de første blomstene ble laget og solgt i Göteborg. Året etter hadde blomsten spredt seg over Sverige og i 1909 tok Norske Kvinners Sanitetsforening opp ideen.

I følge brosjyren ble Maiblomstene de første årene kjøpt inn fra Tsjekkoslovakia. Senere ble blomstene satt sammen i Norge av tilsendte celluloidblader. På den tiden brosjyren kom ut, ble imidlertid blomsten fremstilt helt og holdent her hjemme. Hvite papplater ble farget og blomstene ble klippet ut av maskiner. Bladene fikk en lett krumming og ble satt sammen med knappenåler.

I 1943 ble Maiblomsten laget i to blåveisblå farger, halvparten mørke den andre delen lysere. Selv om den ikke var så holdbar som tidligere håpet sanitetsforeningen at mange ville kjøpe en av hver sort, eller aller helst mange av hver. 3 ½ million blomster skulle plantes på folks jakkeslag. På de fleste stedene var det barn som solgte blomstene. Foruten at tuberkulosesaken ble støttet, ble det og brukt midler spesielt på denne aldersgruppen. Sanitetsforeningene drev barnehjem, feriekolonier og tok seg av barnas kost og tannhelse. Maiblomsten var et hjelpemiddel til å skaffe inntekt. Etter å ha vært i salg i 33 år hadde Maiblomsten skaffet nesten 6 millioner kroner til Sanitetsforeningens arbeid.

Mange har satt pris på Maiblomsten og under er gjengitt en hilsen Herman Wildenvey skrev til en sanitetsforening.

Et frø som falt i hjertenes jord
er blitt til blomster, som villig gror
og vokser i millioner
av blanke blomsterkroner:
Maiblomsten. Og se i dens spor
blomstrer frelsen
for folkehelsen.