Losje Fremgang – A-00797

Losje Fremgang er en av de siste IOGT-losjene som fortsatt har hatt en aktivitet i Gudbrandsdalen. I de siste årene er arkivene etter en rekke avholdslosjer avlevert til Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Losje Fremgang sitt arkiv er avlevert i flere omganger, og består av både møteprotokoller, regnskap, korrespondanse, fane og fotografier m.m.

Losje FremgangDen siste avleveringen skjedde i juni 2001. Da solgte Losje Fremgang sitt lokale i Jernbanegaten 23 i Lillehammer. Lillehammer Amatørteater tok over lokalene.

Losje Fremgang var fra 1920-30-tallet et viktig møtested for mange lillehamringer. Mange var medlemmer av losjen, og avholdssaken stod på dagsorden i ulike fora. Losje Fremgang hadde stor aktivitet i amatørteatervirksomheten. Arkivet inneholder blant annet mange av manuskriptene til stykkene som ble satt opp.

Losje Fremgang har i likhet med mange andre losjer og foreninger hatt stort frafall i medlemstallet. Men som fotografiet viser var det tidligere stor oppslutning. Kjenner noen av dere hvem som er avfotografert, vennligst send oss et brev eller melding slik at vi kan få identifisert personene.