Leonhard Næss – A-00956

Leonhard Næss ble født i Beiarn i 1855. Allerede i ungdommen satte han seg som mål å bli prest, men tok først seminaret og ble lærer. Samtidig som han underviste leste han til studenteksamen. I 1881 tok han artium og startet han på det teologiske studiet i Kristiania. Her traff han Anders Hovden, som ble en god venn resten av livet.

Leonhard NæssHan tok teologisk embetseksamen i 1885. Etter det var han lærer ved Asker seminar 1886-87, og tok praktisk teologisk eksamen i 1888. Han ble styrer ved Nordhordaland Amtskole i årene 1888-91, sogneprest i Bjarkøy 1891-99, Norddal 1899-1905, res.kap. i Elverum 1905-09 og sogneprest i Vågå 1909-28.

I 1886 giftet han seg med Elise Amble, datter av fogd Ole Amble og hustru Ida Thomine Fredrikke f. Hansen. De fikk 5 barn; Eva f. 1887, gift med skolestyrer Ola Vigerust, Tordis f. 1888, gift Waterston i England, Olaug f. 1890, ugift, Rannveig f. 1893, ugift og Leif f. 1896, gift med Maritta Marke. Leif brukte Amble Næss som etternavn og ble skuespiller og teaterinstruktør. Han var for det meste bosatt i Stockholm.

Da Leonhard Næss gikk av som sogneprest i Vågå bosatte han seg i Oslo. Etter krigsutbruddet i 1940 flyttet han til Ringebu og døde der, 24. april 1940.

Blant Næss store interesser var språk og historie. I arkivet er det dikt, sanger og salmer, historiske fortellinger, religiøse skrifter, bøker m.m. Næss var en ivrig målmann og interessen for nynorsk og semittiske språk, som hebraisk, førte til at han fikk oppdraget med oversettelsen av profetene Jeremia og Ezekiel og Klagesongen da bibelen skulle oversettes til nynorsk. Den første nynorske bibelen kom ut i 1921. Et av eksemplarene er i arkivet med dedikasjon til "mågen min og dotter mi, Ola og Eva Vigerust frå Leonhard Næss". Ikke lenge etter kom ønsket om en nynorsk salmebok. Foruten at Leonhard Næss kom med i domsnemnda for salmeboka, fikk han med tre av salmene han hadde forfattet og en oversatt Grundtvigsalme.

Hans språkinteresse førte og til et nært vennskap med det tyske språkgeniet, Georg Sauerwein. Arkivet inneholder prospektkort, brev og kopier av brev fra Sauerwein til Leonhard Næss.