Det 20. århundres julekort

Vi har laget en historisk oversikt og en presentasjon av en del julekort fra det 20. århundre. Verdens første julekort, Cole-Horsley-kortet, ble utgitt i England i 1843. De eldste norske julekortene vi kjenner kom i 1883.

Religiøse motiver

Det er ikke vanlig med religiøse motiver på julekort i Norge. Dette har kanskje å gjøre med at bruk av religiøse symboler er mer vanlig i andre land. Bruk av selve julescenen som motiv, Jesusbarnet og foreldrene i stallen, ble mer vanlig etter andre verdenskrig. Folk på vei til kirken er også et motiv som forekommer.

Grisen

Om noe er ekte norsk jul, må det være maten. Og for de tidlige norske julekortenes motiv betyr det grisen. Griseslaktingen var den første av juleforberedelsene. Utover det rent matnyttige hadde også grisen symbolverdi i trangere tider enn våre - den ble symbol på fest og glede.

Julenek

Juleneket er et av de mest brukte motiv på norske julekort. Selve skikken med julenek daterer seg fra rundt 1750. Juleneket ble et symbol på gjestfrihet.

Vinter

Norsk vinter er det aller vanligste motivet på norske julekort. Vinteren er den mest utbredte rammen for julefeiringen. Ofte er motivet livet opp med aktiviteter i snøen: "Se hvor gøy vi har det i jula!"

St. Nicolaus

"Gavenissen", St. Nicolaus, er sjelden å finne som motiv på norske postkort. På engelske, tyske og amerikanske kort forekommer han ofte.

Julekveldsfeiring

Juleaftenskikkene er ikke særlig ofte beskrevet på de eldste julekortene. Det er først med den "moderne julefeiringen", med juletreet og familien som sentrum, at kort med detaljer fra juleavviklingen blir brukt som motiv.

Den norske nissen

"Julekortnissen" har vært et populært motiv på norske julekort helt fra begynnelsen av. Nissetypene har endret hele tiden - fra fjøsnisse til nisse som ligner på en vanlig mann, som gjør vanlige ting. Hele tiden har nissen vært bærer av stemning og tematikk. Han har slått an tonen kortsenderen ønsker å formidle til kortmottakeren. Høydepunktet for nissekort - både i bredde og kvalitet, blir regnet for å være i perioden 1935 - 50.

Fugler

Fugler, kjøttmeiser og dompaper, er en mye brukt motivgruppe på norske julekort. Særlig i mellomkrigstiden ble det gitt ut mange kort av denne typen. Motivtrenden på norske julekort har de siste tiårene gått i retning av en overdrevet og klisjéaktig stilisering av de romantiske julesymbolene.

Jul på gården

Julen på landet er nesten en genre for seg selv. På 1900-tallet var storgårdsmiljøer på Østlandet (juleselskap, sledefart, bondehus) mye brukt som motiv på julekort.

Kilde: Ulvestad, Ivar (red.) (1988), Vennlig hilsen - postkortets historie i Norge, Aventura forlag

Gamle julekort:

Julekort fra 1913

Julekort 1913

Julekort fra 1919

Julekort 1919

Julekort fra 1920

Julekort 1920

Julekort fra 1922

Julekort 1922

Julekort fra 1928

Julekort 1928

Julekort fra 1930

Julekort 1930

Julekort fra 1930

Julekort 1930

Julekort fra 1930

Julekort 1930

Julekort fra 1932

Julekort 1932

Julekort fra 1933

Julekort 1933

Julekort fra 1933

Julekort 1933

Julekort fra 1941

Julekort 1941

Julekort fra 1941

Julekort 1941

Julekort fra 1958

Julekort 1958

Julekort fra 1958

Julekort 1958

Julekort fra 1962

Julekort 1962

Julekort fra 1963

Julekort 1963

Julekort fra 1968

Julekort 1968

Julekort fra 1973

Julekort 1973

Julekort fra 1979

Julekort 1979

Julekort fra 1979

Julekort 1979

Julekort fra 1979

Julekort 1979