Dagbok fra grensevakten i 1905

Utsnitt av Petter Nilssens dagbok fra grensevakten i 1905 (Foto: Richard Fauskrud/OAM)I arkivet A-00013 Petter Nilssen her på Opplandsarkivet ligger blant mange forskjellige dokumenter, noen ark som ser ut til å være fragmenter av en dagbok fra grensevakten mot Sverige i 1905. Dagboken er ført i pennen av urmaker og senere politiker Petter Nilssen (1869-1939) fra Lillehammer. Han var en urmaker og lokalpolitiker med store filosofiske og litterære interesser. I 1904 ble han innvalgt i bystyret i Lillehammer og kom inn i formannskapet. Han sto på en fellesliste mellom Venstre og arbeiderne. Petter Nilssen var sosialt engasjert og blant annet formannskapets medlem i Sanitetsforeningen. Han var også medlem av "Samfundet" (Lillehammer Arbeidersamfund) på Lillehammer. Han var arbeiderparti-politiker og var med på stiftelsen av Lillehammer socialdemokratiske forening. Dessuten var han bror til gullsmed, stortingsmann og sekretær i Arbeiderpartiet, Magnus Nilssen (1871-1947).

Petter Nilsens dagbok fra grensevakten i 1905 (pdf – 207KB)