Follebu Røde Kors - A-00261

I 1918 var det kommet en henstilling fra fylket til formannskapet i Østre Gausdal om at arbeidet med å bygge et tuberkulosehjem måtte starte. Follebu Røde Kors fulgte raskt opp henstillingen. De hadde en stor tomt de hadde fått i gave og ville bygge sykehus der. Men de møtte stor motstand fra hovedsoknet og det ble en lang og hard strid.

Follebu Røde Kors sykehjemPå vårparten 1920 ble det endelig vedtatt at byggingen kunne starte, og Follebu Røde Kors sykehus sto ferdig 1. november 1921.

Da sykehuset sto ferdig hadde det plass til 27 pasienter. De første årene var det både tuberkulosepasienter og vanlige pasienter, men etter hvert besto pasientgruppen bare av tuberkuløse. Disse kom først og fremst fra Gausdal, ellers fra resten av landet.

I årene etter andre verdenskrig minket antallet tuberkulosepasienter. Tiden var inne for omlegging, og i 1960 ble sykehuset omgjort til pleiehjem.

Erfaringene viste at bygningen med sine tre etasjer var en upraktisk arbeidsplass. Det ble stilt strengere krav til brannsikkerhet, og skulle disse kravene innfris ville prisen bli høy. I 1967 ble det derfor besluttet å bygge nytt sykehjem som sto ferdig året etter.

Det er ulike opplysninger om når gammelbygget ble revet. På baksiden av fotografiet står det 1980, men i "Beretning om Røde Kors Sykehjem 1921 til 1983" av Bjarne Tørudstad blir årstallet 1982 nevnt.