Fåberg Historielag - A-00051

Arkivet inneholder også en mengde avisklipp av lokalhistorisk karakter. Dessuten blant annet avskrifter av kirkebøkene og panteregistrene for Fåberg, et register over utvandrede fåberginger med arkivkort for hver person, foruten selve lagsarkivet. Totalt fyller historielagets arkiv omtrent 8 hyllemeter med mye spennende materiale.

Hammer gård i Fåberg (Lillehammer sentrum)Fåberg Historielag ble stiftet i 1929 og den første lederen var Kr. Rindal. Arbeidet med en bygdebok for Fåberg sto sentralt i lagets arbeid i en årrekke, og en bokkomite ble nedsatt allerede i 1922. Mye stoff ble samlet inn og et manuskript ble utarbeidet av Aksel Hattestad. Manuskriptet ble aldri utgitt, men ligger i historielagets arkiv sammen med et omfattende bakgrunnsmateriale. Dette utgjør en stor del av lagets arkiv og inneholder mye interessant materiale, spesielt om gardene i Fåberg.

Arkivet inneholder også en mengde avisklipp av lokalhistorisk karakter. Dessuten blant annet avskrifter av kirkebøkene og panteregistrene for Fåberg, et register over utvandrede fåberginger med arkivkort for hver person, foruten selve lagsarkivet. Totalt fyller historielagets arkiv omtrent 8 hyllemeter med mye spennende materiale.

Bildet ovenfor viser hovedbygningen på Lillehammer gård, en bygning som fortsatt står. Lillehammer gård var et viktig sentrum i det gamle Fåberg. Her var det kirkested allerede fra tidlig i middelalderen (Lillehammer Kirke), markedsplass, gjestgiveri og skysstasjon. Dessuten skulle gården etterhvert gi navn til den nye byen som ble grunnlagt ved Mjøsa's nordende i 1827. Lillehammer gård er en av de Fåberg-gårdene en finner mye opplysninger om i Fåberg Historielags arkiv.