Fliflet, Christine - A-00136

Arkiv A-00136 Fliflet, Christine (1816-1901) er et interessant lite person/familiearkiv. Av innholdet kan nevnes dagbøker, "Hukommelsesbøker", visebok, flere brevsamlinger, erindringer, kopier og originaler av avisartikler m.m.

Gudbrand Fliflet d.y. ble betrodd materialet av farmoren Christine, og det ble i mange år oppbevart på Lunde. Senere ble det gitt videre til Anine Wollebæk Slaatto, Christines oldebarn, som overleverte materialet til Maihaugen.

Fra en side i en av Christine Fliflets dagbøkerChristine Fliflet ble født 1. januar 1816 som fjerde barn i en søskenflokk på 8. Foreldrene Thorstein Fougner og hustru Agnete (født Fliflet) drev gården Nordre Fougner i Follebu, hvor Christine vokste opp. Den 30. oktober 1837 giftet hun seg med fetteren Gudbrand Fliflet (1813 - 1893) fra Smestad, de bosatte seg på Lunde. Gudbrand overtok som lensmann etter sin far og innehadde embetet fra 1849 til 1890. Christine og Gudbrand fikk 7 barn; Nils, Marie A., Torvald, Agnete, Iver, Ingeborg og Elise.

Christine skrev dagbøker fra hun var 13 til hun var 21 år. De er transkribert av skolestyrer Kristian Tordhol. Christine gir oss et blikk inn i livet til en ung pike, senere ung kvinne på en gård i Gausdal for over 150 år siden. Den første boken starter 8. februar 1829. Den dagen skriver hun at hun har vært på Weum fra dagen før og var kommet hjem ved 3-tiden. Senere tok hun en tur til søre Fougner før hun vel hjemme igjen laget "Dagbog".

Christine har skrevet om hva hun er opptatt av, skolegang, husarbeid, eller som hun selv skriver "Husholdningsvæsenet", besøk og reiser, små og store begivenheter og gjøremål. Hun følger og med på hva som skjer ute i verden. "I Aften har jeg læst Aviser, og der hersker uroligheder Allesteds og Krigstilberedelser. De Polske og Russiske har holdt mange Slag mod hinanden...".

Christine likte å lese. Da faren hadde vært ute på "snarferd" kom han hjem med "Danmarks og Norges Beskrivelse" og "Kirkehistorie". Allerede samme kveld begynte hun på bøkene. Det var helst på søndagene hun fikk tid til slike fritidssysler og det var gjerne da hun og fikk tid til å skrive i dagboken. I huset var det nok å gjøre. Christine skriver at hun har skurt kobberkjeler, melket "koene", brent og malt kaffe, stekt avletter m.m. Kjerning foregår og med visse mellomrom, men det er det "Pigerne" som står for. Hun reparerer tøy og syr, spinner garn og vever. Hun er travelt opptatt fra morgen til kveld.

Brevsamlingen til Christine består av 50 brev fra kjæresten, senere mannen Gudbrand Fliflet. Det første brevet er skrevet 9 mars 1835. De første brevene er kun personlige, hvor Gudbrand trygler om Christines kjærlighet, andre av mer almen interesse. Gudbrand går ikke av veien for å bruke både fransk og latin, han fører og en høytidlig stil i brevene. Han forteller om auksjoner hos Bødcker og på en av disse har han kjøpt et par tørklær til kjæresten. Han ber om at hun "allernaadigst ville indrømme dem en lille Plads paa sin skjønne Hals". Han beskriver og festligheter han har deltatt i. Etter et bryllup på Styve i 1836 står det "vi dansede i fire Nætter".

I et brev datert 17. mai 1837 skriver han "Det vil blive Fæstiviteter uden lige i Lillehammers historie". Han forteller at det var blitt satt opp kanoner foran Lillehammer Hotell som "forkynder os at en usedvanlig Dag er frembrudt, den 17de Mai′s komme". Gudbrand selv må derimot være hjemme når hans far og bror skal feire Grunnlovsdagen. Omtrent en måned før Gudbrand og Christine giftet seg, kjøpte Gudbrand gården Lunde. Han skriver at den ikke er stor og åkrene vanskjøttet. Det var nok en del som måtte settes i stand, for Christine kom først flyttende i mai, året etter vielsen. Det siste brevet er datert 19. april 1838. Vi har lagt ut en pdf-fil med endel av disse brevene slik at du kan lese dem.

Brev fra Gudbrand Fliflet til hans kjæreste Christine.