Arkivfaglig workshop – Polen - Norge

Statsarkivet i Milanowek og Opplandsarkivet avd. Maihaugen inviterte til en arkivfaglig workshop i Lillehammer den 26. mai 2011. De arkivfaglige spørsmålene var en viktig del av prosjektsamarbeidet. Dokumentasjonen som er innhentet til arkivene skal bevares for kommende generasjoner. Blant annet har langtidslagring av elektroniske arkiver stått sentralt i det faglige samarbeidet mellom institusjonene.
Ønsket med workshopen var at norske og polske arkivarer kunne utveksle erfaringer og hente inspirasjon fra hverandre. Til tross for de to institusjonene er forskjellige, både i størrelse og ansvarsområder, har den arkivfaglige delen av prosjektsamarbeidet utviklet seg til en felles forståelse av arkivfaget.
Workshopen hadde til hensikt å skape en felles møteplass på tvers av landegrensene og bidra til å fremme forståelsen av hverandres kultur. Derfor rettet vi søkelyset mot noen utvalgte emner.
Workshopen ble ledet av Jolanta Louchin.