Øyer Bulldozerlag – A-00527

En bulldoser er en stor kraftig maskin på larveføtter (stålbelter) utstyrt med et "skjær" foran til å høvle ned og skyve vekk stein og jord. Verden fikk øynene opp for maskinens egenskaper under 2. verdenskrig. Her hjemme ble det etter krigen konkurranse om arbeidskraften. Jordbruket tapte i forhold til andre næringer og et nytt skritt var nødvendig i mekaniseringsprosessen.

Øyer BulldozerlagAndelslaget Øyer Bulldozerlag ble konstituert 28.03.1953. Mye av æren for det frittstående samvirketiltaket kan tillegges Tretten Bondelag som allerede i 1946 hadde forsøkt å danne et maskinlag.

Til det første møtet var det tegnet rundt 350 andeler av medlemmer som drev jordbruk i Øyer kommune. Formålet for laget var at felles innkjøp av bulldoser og grøfteutstyr skulle lette medlemmenes oppdyrking og grøfting av ny jord.

I de tre møtebøkene for "Øyer Bulldozerlag" kan vi følge laget fra det første til det siste møtet. Årsmeldingene gir oversikt over innkjøp av maskiner, vedlikehold og reparasjoner, hva slags arbeid maskinene ble brukt til, ansatte maskinkjørere, værforhold, hvor lang sesongen var m.m.

De første maskinene som ble kjøpt inn var; 1 bulldoser; Caterpillar D6 traktor med vinsj, 1 Pioner handkompressor og 1 Stubberive. Stubberiven viste seg å ikke svare til forventningene, så de tre første årene ble det vesentlig utført veiarbeid og annet planeringsarbeid. For å komme i gang med nydyrking gikk laget i 1956 til innkjøp av maskiner og utstyr for dette formålet. Nydyrkingsarbeidet var og sårbart i forhold til når tela gikk om våren og hvordan været var. En våt og regnfulle sommer skapte spesielt problemer for traktorene.

Behovet for eget verksted meldte seg etter hvert som maskinparken vokste. Det var ønsker om en bygning hvor det var mulig å reparere og vedlikeholde maskinene. Dette ble innfridd høsten 1965. Allerede året etter ble bygningen påbygd slik at en og kunne oppbevare maskinen under tak når de ikke var i bruk. Årsmeldingen for 1973 viser at laget har vanskeligheter. De har ikke fått så mange oppdrag som ønsket, lønnsutgiftene er store og det har vært problemer med maskinene. I styremøtet 30. mai 1974 går det fram av møteboken at det enstemmig vedtas å oppløse laget. Virksomheten avvikles i henhold til § 13 i vedtektene. Siste protokollinnførsel er datert 3. august 1978. Avviklingsstyret for Øyer Bulldoserlag har da gjennomgått avslutningsregnskapene og funnet dem i orden.

Arkivet innholder andelsbøker med oversikt over andelshavere, ulike regnskapsbøker, 10-årsberetningen 1953-1963, vedtekter for laget, anbudsdokumenter, korrespondanse, søknader og attester, kundekartotekkort m.m.

Deler av arkivet er klausulert.