Samferdsel i Oppland

Oppland er et langstrakt fylke, fra flatbygdene i sør til fjellområdene mot nord og vest. I dag kan vi ganske enkelt, i løpet av få timer, komme oss fra den ene enden av fylket til den andre, enten med buss, bil eller tog. Så enkelt har det ikke alltid vært.

Biltur til Grotli (Kilde: A-00334 Pål Kluften/Maihaugens fotoarkiv)Hestetransport var den vanligste formen for transport fram til begynnelsen av 1900-tallet, da det ble stadig mer vanlig med jernbane og etter hvert også biler og bussruter. Det er litt over 100 år siden jernbanene i Oppland ble tatt i bruk, noe som altså var starten på forenklingen av kommunikasjonen i fylket vårt.

Det er utviklingen fra hesteskyss til moderne bil, båt, fly og togtrafikk som er tema for disse nettsidene. Tidsperioden som er prioritert er ca. 1750 til d. d. Målet er videre å dekke hele Oppland fylke.

Utarbeidelsen av nettutstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom arkivinstitusjonene i Oppland, i regi av Arkivnett Oppland. Utstillingen presenterer samferdselshistorien i Oppland basert på kildemateriale i arkivene. Arkivdokumentene er klikkbare slik at man kan få dem i lesbar størrelse.

Arkivnett Oppland ønsker med disse sidene å nå ut til skoleverket, og den digitale formidlingen kan følges opp med skolebesøk ved arkivinstitusjonene og museene. Skoleverket finner egen lærerveiledning og elevoppgaver til de ulike temaene under fanen "Skole" øverst på siden.

Andre målgrupper vil være historielag, kommuner/fylkeskommune, reiselivsnæring og andre interesserte.

Se utstillingen... (ekstern lenke)