Send serieheltene på museum!

InkaLill sin tegning fra serien Sjom som kom ut første gang den 1.mars 1993 i Norsk Barneblad. InkaLill er kunstnernavnet til Inga-Lill Røsberg.Norsk Tegneseriesamling Maihaugen består av en samling med originale tegninger fra ulike norske serieskapere.

Trykket og utrykket materiale

Vi har en norsk tegneseriearv. Den er det verdt å ta vare på! Derfor ønsker vi å samle serieheltene på museum. Både de gamle og de nye heltene, både i originalt materiale, men også i trykt utgave. Både de ferdige seriene som er kjent gjennom blader, aviser og hefte – og de som aldri ble trykt eller gjort ferdig! Heltene som er tegnet med blyant eller tusj, eller de som foreligger i en elektronisk utgave! Alle er skatter som vi ønsker skal bli bevart og formidlet videre til alle interesserte. Norsk Tegneseriesamling Maihaugen ønsker å være et samlingssted for norske serieskapere der de kan sikre sitt materiale for ettertiden. Et sted der tegneserieforskere kan finne materiale om norske tegneseriehistorie.

Varig oppbevaring

Norsk Tegnseriesamling Maihaugen tar sikte på å kartlegge og samle inn norske tegneserier, de originale tegningene og manuskriptene, skissene, heftene og stripene. På Maihaugen blir materialet registrert og arkivert, dvs at materialet får oppbevaringsforhold som gjør at materialet holder seg lengst mulig. Maihaugen ønsker å formidle dette materialet gjennom utstillinger, undervisningsprosjekt m.m

Originale tegninger

Norsk Tegneseriesamlingen ble startet som et treårig prosjekt med støtte fra Norsk Kulturråd i 1993. I løpet av første året ble det samlet inn en del originale tegninger, bl.a. fra alle Smørbukk-tegnerne, Jens R. Nielsen, Solveig Muren Sanden, Håkon Aasnes. Likeså kom det inn tegninger fra Inga-Lill Røsberg, Tor Bomann-Larsen med mange flere.

Utstilling og skoleprosjekt 

Sommeren 1995 ble det presentert en større historisk utstilling som viste utviklingen av norske tegneserier. Prosjektet ble avsluttet ved årskiftet 1996/97 med presentasjon av vandreutstillingen ”Smørbukk-kjærlighet og Donald-karameller”, som ble sendt rundt i landet i perioden 1997 – 2000. Til denne utstillingen ble det utarbeidet et undervisningsopplegg som skolene fortsatt kan bruke. Etter at prosjektet ble avsluttet har Maihaugen arbeidet for å få en fast prosjektmedarbeider til samlingen, men har til nå ikke lykkes.

Miniutstilling på Maihaugen

Men Norsk Tegneseriesamling Maihaugen fortsetter, om enn ikke på samme nivå som tiltenkt fra start. Større aktivitet krever en egen medarbeider. I dag er det Opplandsarkivet avd. Maihaugen som tar hånd om de originale tegningene og som formidler materialet og registrerer alle trykte hefter som kommer inn. Maihaugen har til enhver tid en miniutstilling i Bysamling. Du kan få tilgang til materialet i åpningstiden til arkivet.