Adam Aleksander Stefan Dzwonkowski

Skilling Magazin z 1836 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)Adam Aleksander Stefan Dzwonkowski urodził się w 1815 roku w Siennicy na Mazowszu. Mając 15 lat wstąpił na ochotnika do 2. pułku Ułanów i brał udział w bitwach pod Grochowem i Ostrołęką, gdzie został poważnie ranny. Otrzymawszy nominację na porucznika wraz z upadkiem powstania musiał uciekać zagranicę. Ukryty na duńskim żaglowcu dotarł do Kopenhagi, gdzie poznał Carla Augusta Guldberga Po jego nawowach zdecydował się na odwedzenie Norwegii. W 1835 roku w Christianii młody Dzwonkowski ożenił się z Marią Teresą - córką poznanego wcześniej pochodzącego z Francji szwedzkiego konsula generalnego, hrabiego de Serra, z którą miał syna i trzy córki. W październiku 1835 roku dwudziestoletni Dzwonkowski i niewiele starszy Guldberg zakładają spółkę, której celem jest powołanie do życia księgarni i wydawnictwa, a także wydawania tygodnika Skilling magazin. W tym czasie prasa w Norwegii, jak i działalność wydawnicza dopiero zaczynały się rozwijać. Spółka Guldberg & Dzwonkowski nie miała wzorów, na których mogłaby się opierać, z tego względu napotykała na swojej drodze wiele trudności. Założeniem, które stanowiło podstawę powstania spółki, było szerzenie oświaty wśród średnich i niższych warstw społeczeństwa norweskiego. W domu Dzwonkowskiego w Christianii znajdowała się kaplica katolicka, którą podczas wizyt w Christianii odwiedzała szwedzka królowa. Dzwonkowski był członkiem rady katolików zamieszkujących w owym czasie w stolicy Norwegii, którzy wystosowali do króla Karla Johana list z prośba o oficjalne uznanie ich jako społeczność wyznaniową. W 1856 roku Dzwonkowski definitywnie pożegnał się z Norwegią i wyjechał do Paryża, gdzie cierpiąc na brak pieniędzy pracował jako przewodnik po mieście. Rok później Dzwonkowski wrócił do Warszawy, gdzie założył spółkę wydawniczą, w której mógł wykorzystać zdobyte w Norwegii doświadczenie. Adam Dzwonkowski zmarł w Warszawie w 1885 roku i tam został pochowany.


Galerie zdjęć

Skilling Magazin

Skilling Magazin nr 20 z 1835 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 20 z 1835 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 22 z 1835 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 22 z 1835 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 34 z 1840 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 34 z 1840 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 39 z 1836 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 39 z 1836 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 52 z 1836 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 52 z 1836 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 90 z 1837 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 90 z 1837 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 94 z 1837 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 94 z 1837 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 94 z 1837 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 94 z 1837 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 94 z 1837 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 94 z 1837 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 94 z 1837 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 94 z 1837 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 196 z 1839 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 196 z 1839 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 211 z 1839 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

Skilling Magazin nr 211 z 1839 roku. (Źródło: Bibioteka Maihaugen)

List do biskupa Sørensena z prośbą o zgodę na utworzenie w Christianii katolickiej wspólnoty wyznaniowej. (Źródło: Archiwum Narodowe)

Zgoda króla na utworzenie w Christianii katolickiej wspólnoty wyznaniowej. (Źródło: Archiwum Narodowe/Archiwum Biskupstwa Oslo)