Å realisere en drøm. Nederlandske migranter i Gudbrandsdalen
(sammendrag)

av Monika Sokol-Rudowska

Mange nederlandske familier har bosatt seg i norske småbyer eller bygder i innlandet, langt fra større byer. I hovedsak er de representanter for livsstilsinnvandring. De har bestemt seg for migrasjon på grunn av en definert livsstil, som ble vanskelig å oppnå i hjemlandet. De ville ikke fortsette et liv i stress, med høyt tempo og krevende arbeid, og ønsket en bedre oppvekst i et rolig område for sine barn. Flytting til Norge er en fullstendig forandring av deres nåværende livsstil, og oppfyller også drømmene deres.

I mange tilfeller hadde migranter som ville realisere sin drøm ikke praktisk erfaring med å drive eget firma. De hadde ofte et bilde om et idyllisk landliv, med bakgrunn i arrangerte ferieturer fylt av opplevelser eller mediainspirerte nostalgiske ideer. Økonomisk motgang, forventninger som ikke ble oppfylt om en ny livsstil, hjemlengsel og følelse av sosial eksklusjon, gjorde at flyttingen i mange tilfeller ble en stor skuffelse for dem. Derfor vendte de tilbake til Nederland.

Gruppen av nederlendere som ble værende, møtte de samme vanskelighetene ved å starte et nytt liv i et nytt land. Men disse har funnet sin plass i Norge, og realiserer sine drømmer om frihet, uavhengighet og friluftsliv. Mange har også fått mulighet til å kjøpe eget hus, som er for dyrt å kjøpe i Nederland. Jobbene de tok og firmaene de etablerte, var ikke først og fremst økonomisk betinget. Målet var å realisere drømmene. Pengene ble middelet, men ikke målet. I Nederland står karriere og materielle goder høyt i kurs. De som kommer til Norge søker gjerne det motsatte. I den provinsielle Gudbrandsdalen fikk de revurdert sine verdier. Det viktigste ble tid med familien, frihet og muligheter til friluftsliv.

Å bo i et område som Gudbrandsdalen gir mange nye muligheter for et bedre og roligere liv, men det har også sine begrensninger. Nederlendere savner av og til det sosiale livet og kulturtilbudet som byene har. De savner møter med venner på kafe, kino, konsert eller på pub. De søker etter kulturopplevelser i større byer som Lillehammer eller Oslo. Hjemlengsel hos migrantene svekkes med tiden. De fleste vil forbli i Norge, mens andre synes at pensjonisttilværelse i Nederland en god ide.

Norsk tekst Nederlandstalig English text