Biografier

Marit Hosar

Marit Hosar

Marit Hosar er fylkesarkivar ved Fylkesarkivet i Oppland/IKA Opplandene. Arkivleder ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen fra 1981 – november 2015. Har arbeidet med privatarkiver og arkivformidling, og ledet flere dokumentasjons- og formidlingsprosjekter der migrasjon, medvirkning eller ungdom har stått i fokus. Er i tillegg kunstner som arbeider med egne prosjekter. Tidligere leder for Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) fra 2003 – 2007 og har deltatt i flere underutvalg, bl.a. som leder for LLPs forsknings- og utdanningsutvalg. Medlem av kulturvernutvalget i Norsk kulturråd fra 2012 – 2016.

Les Marit Hosars artikkel …

Margit Løyland

Margit Løyland

Margit Løyland (f. 1960) er historiker og førstearkivar i Riksarkivet. Der arbeider hun for tiden med en vitenskaplig kildeutgivelse av rettsmaterialet etter lofthusopprøret. Hun har ellers arbeidet med lokalmiljø, rettsutvikling, sosialhistorie og religion i tidlig moderne tid og skrevet flere artikler og bøker, bla.a en bok om hollendertiden i Norge (Spartacus 2012), en om lokalsamfunnet Feda (1999), samt vært medforfatter på en norgeshistorie for barn (Aschehoug 2005).

Les et sammendrag av Margit Løylands artikkel …
Les Margit Løylands artikkel …

Hans N. Nissen

Hans Nicolai Nissen

Hans Nissen er cand.philol. med hovedfag i historie fra UIB og NTNU. Han har bred erfaring fra arbeide ved kultursektoren, bl.a. fra museer, arkiv og offentlig kulturforvaltning. Nissen har arbeidet ved fylkeskommunene i Møre og Romsdal og i Sør-Trøndelag. Han har også arbeidet flere år som arkeolog på Vestlandet og Nordvestlandet. Da jobbet han også for den kulturelle skolesekken i Møre og Romsdal med formidling av forhistorien og naturen som arena for læring. Fra 2006 var han engasjert i prosjektet kildenett. Han er i dag ansatt som arkivar ved Statsarkivet i Trondheim.

Les et sammendrag av Hans Nicolai Nissens artikkel …
Les Hans Nicolai Nissens artikkel …

Monika Sokol-Rudowska

Monika Sokol-Rudowska

Monika Sokol-Rudowska er doktor i etnologi og spesialiserer seg i migrasjonsfenomenet. Hun har deltatt i flere forskningsprosjekter om migrasjon, både norske og internasjonale. Som forsker og prosjektleder arbeider hun på Opplandsarkivet avdeling Maihaugen i Lillehammer. I 2011 fikk hun en utmerkelse fra Foundation Teraz Polska som den mest fremragende polakk i Norge på det vitenskapelige området.

Les et sammendrag av Monika Sokol-Rudowskas artikkel …
Les hele Monika Sokol-Rudowskas artikkel …

Kariin Sundsback

Kariin Sundsback

Kariin Sundsback er en norsk historiker, norsklærer og emigrasjonsveileder bosatt i Haag, Nederland. Hun studerte historie i Amsterdam og spesialiserte seg på tidlig moderne kultur- og genderhistorie. Doktorgradsavhandlingen skrev hun ved European University Institute i Firenze om emigrasjonen av norske kvinner til de Nederlandske byene Amsterdam og Hoorn mellom 1600 og 1750. I dag jobber Kariin som freelance historiker og norsklærer og hun organiserer regelmessig forelesninger, workshops og historiske byvandringer med tidlig moderne kulturhistorie som tema.

Les et sammendrag av Kariin Sundsbacks artikkel …
Les Kariin Sundsbacks artikkel …

Norsk tekst Nederlandstalig English text