Biographies

Marit Hosar

Marit Hosar

Marit Hosar er fylkesarkivar ved Fylkesarkivet i Oppland/IKA Opplandene. Arkivleder ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen fra 1981 – november 2015. Har arbeidet med privatarkiver og arkivformidling, og ledet flere dokumentasjons- og formidlingsprosjekter der migrasjon, medvirkning eller ungdom har stått i fokus. Er i tillegg kunstner som arbeider med egne prosjekter. Tidligere leder for Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) fra 2003 – 2007 og har deltatt i flere underutvalg, bl.a. som leder for LLPs forsknings- og utdanningsutvalg. Medlem av kulturvernutvalget i Norsk kulturråd fra 2012 – 2016.

Read the article …

Margit Løyland

Margit Løyland

Margit Løyland (f. 1960) er historiker og førstearkivar i Riksarkivet. Der arbeider hun for tiden med en vitenskaplig kildeutgivelse av rettsmaterialet etter lofthusopprøret. Hun har ellers arbeidet med lokalmiljø, rettsutvikling, sosialhistorie og religion i tidlig moderne tid og skrevet flere artikler og bøker, bla.a en bok om hollendertiden i Norge (Spartacus 2012), en om lokalsamfunnet Feda (1999), samt vært medforfatter på en norgeshistorie for barn (Aschehoug 2005).

Read a summary …
Read the article …

Hans N. Nissen

Hans Nicolai Nissen

Hans Nissen er cand.philol. med hovedfag i historie fra UIB og NTNU. Han har bred erfaring fra arbeide ved kultursektoren, bl.a. fra museer, arkiv og offentlig kulturforvaltning. Nissen har arbeidet ved fylkeskommunene i Møre og Romsdal og i Sør-Trøndelag. Han har også arbeidet flere år som arkeolog på Vestlandet og Nordvestlandet. Da jobbet han også for den kulturelle skolesekken i Møre og Romsdal med formidling av forhistorien og naturen som arena for læring. Fra 2006 var han engasjert i prosjektet kildenett. Han er i dag ansatt som arkivar ved Statsarkivet i Trondheim.

Read a summary …
Read the article …

Monika Sokol-Rudowska

Monika Sokol-Rudowska

Monika Sokol-Rudowska er doktor i etnologi og spesialiserer seg i migrasjonsfenomenet. Hun har deltatt i flere forskningsprosjekter om migrasjon, både norske og internasjonale. Som forsker og prosjektleder arbeider hun på Opplandsarkivet avdeling Maihaugen i Lillehammer. I 2011 fikk hun en utmerkelse fra Foundation Teraz Polska som den mest fremragende polakk i Norge på det vitenskapelige området.

Read a summary …
Read the article …

Kariin Sundsback

Kariin Sundsback

Kariin Sundsback is a Norwegian historian, lecturer and Norwegian emigration supervisor, living in The Hague, Netherlands. She studied history in Amsterdam, specializing in early modern culture and gender history. She wrote her dissertation at the European University Institute in Florence on the emigration of Norwegian women in the Dutch cities Amsterdam and Hoorn betwee 1600 and 1750. Today Kariin works as a freelance historian and teacher of the Norwegian language and she regularly organizes thematic lectures, workshops and historical guided city tours on early modern cultural history.

Read a summary …
Read the article …

Ivar Teigum

Ivar Teigum

Ivar Teigum, born 1944, graduated at the University of Oslo 1972, historian. Publications: The four volume regional history Bygdebok for Vågå og Sel, and Utvegar til vatn, on irrigation in Gudbrandsdalen.

Read a summary …
Read the article …

Norsk tekst Nederlandstalig English text