Skrivestue - Historier fra arkivene

Forfatter Magnhild Bruheim har ledet skrivekursene. (Foto: Marit Hosar/OAM) Hva forteller arkivene? Kan arkivene inspirere til skriving av korte og lange historier, en roman, et dikt? Tradisjonelt er det mange forskere som oppsøker arkivene for å finne kildemateriale til sine bøker, artikler eller forskningsrapporter. Kan arkivene brukes til noe mer? Forfattere har vært på lesesalen for å dukke ned i arkivkildene, og resultatet har vært både romaner og krimhistorier. En skrivestue for ungdom eller pensjonister – kunne det være av interesse?

Høsten 2013 deltok 18 skrivelystne pensjonister på et kurs i skriving av historier der utgangspunktet er et arkiv eller arkivdokument. Våren 2015 deltok 10 ungdommer på et tilsvarende kurs. Forfatter Magnhild Bruheim har ledet kursene. Arkivleder Marit Hosar var prosjektleder og veiledet i bruk av arkivkilder.

Norsk kulturråd har støttet kurset for pensjonistene og Sparebankstiftelsen DNB støttet kurset for ungdom.

Olaug og Randi i konsentrert arbeid med sine historier. (Foto/Marit Hosar/OAM) Kurset for pensjonistene gikk over 12 mandager der de skriveglade møttes for å dukke ned i arkivene, i historiene. Skriveoppgavene har vært mange, noen har gått over flere dager mens andre har vært korte øvingsoppgaver på en halv time.

Kurset for ungdom gikk over et halvt år, en lørdag i måneden fra januar til juni 2015.

Målsetting med kursene

Målsettingen med igangsetting av kursene har vært flere. De kan kort nevnes som:

  • Få flere brukere til arkivet
  • Engasjere flere unge og eldre til å skrive
  • Søke å nå flere innvandrere til å delta i prosjektet
  • Formidling av arkiv via dialog med brukere
  • Publisere tekster som tar utgangspunkt i arkivkilder/er inspirert av arkivkilder
  • Utvikle samarbeidet mellom en forfatter og arkivet

Pensjonister – en ressurs

Sigrid og Camilla deltok på skrivekurset for unge. (Foto/Marit Hosar/OAM) Tallet på eldre øker i omfang i årene framover. Derfor ønsker arkivet å utvikle gode tilbud der pensjonister kan være en ressurs for arkivet på frivillig basis. Med den livserfaring og kunnskap de har ervervet, vil de tilføre arkivet viktig kunnskap og trolig også bidra til at flere arkiver blir bevart. Helseeffekten av å være aktiv og engasjert vil være av betydning for den enkelte, men også for samfunnet.

Stor skriveglede blant ungdommen

I alt var det 15 ungdommer mellom 15 – 25 år som meldte seg på kurset, men flere måtte melde pass etter hvert. Skriveiveren var stor når de deltok på kursdagene. Verre var det å skrive oppgaver til evaluering mellom dagene vi møttes.

Les historiene pensjonistene skrev.