Pris til arkivets medarbeider

Opplandsarkivets Monika Sokol-Rudowska får polsk anerkjennelse for arbeidet sitt i Norge. (Foto Karen Bleken/Opplandsarkivet avd. Maihaugen) Monika Sokol-Rudowska fra Polen og Gausdal har fått pris for sin forskningsjobb i Norge. Monika jobber ved Opplandsarkivet avdeling Maihaugen med å dokumentere polsk innvandring til Norge. Hun forsker både på de historiske linjene og dagens polske innvandring.

Lørdag den 26. mars reiser Monika til den polske ambassade i Oslo for å ta imot prisen. Den deles ut innen rammen av et program, ″Polen nå″, som skal markedsføre Polen utenlands. Monika er således utnevnt som en av de mest framstående polakkene i Norge som driver med forskning. Liknende priser blir delt ut i andre land hvor det bor mange polakker. - Det er en stor ære for meg å få en slik pris. Det viser at arbeidet jeg gjør blir verdsatt. Polakkene er den største innvandrergruppen i dagens Norge. Derfor er det viktig å øke kunnskapsnivået om integrering både blant polakker og nordmenn, sier Monika Sokol-Rudowska. Hun har de siste fem årene vært bosatt i Gausdal.