Ny i indre Skandinavia

Afghanere samlet til Id-fest i Lillehammer i september 2010. (Foto Karen Bleken/OAM). Prosjektet er på mange måter en videreføring av vårt tidligere prosjekt Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland.

Migrasjon berører de fleste land i verden. Kunnskap om migrasjon gir et godt grunnlag for samfunnsplanlegging. Det er nødvendig for at man i regioner med spredt bebyggelse, som i indre Skandinavia, kan bygge opp et samfunn som er attraktivt å bosette seg i. Tidligere har over to millioner utvandret fra Norge og Sverige. I dag er det gjerne hit mange vil flytte, og regionen trenger flere beboere for å opprettholde viktige samfunnsoppgaver i alle kommunene.

I indre Skandinavia bor det i dag mennesker fra hele verden. Bl.a. er 144 nasjonaliteter representert i Oppland. Kulturarvsinstitusjoner har i oppgave å speile samfunnsutviklingen, dokumentere og formidle den felles kulturarven. Med de endringer som skjer i samfunnet, der migrasjon på tvers av landegrenser er en del av utviklingen, er det viktig at museer og arkiver gir plass for nye stemmer som vil være med å prege vår felles historie i årene framover. Derfor har Sverige Amerika Centret og Norsk Utvandrermuseum initiert prosjektet Ny i indre Skandinavia, der Opplandsarkivet avd. Maihaugen er en av seks partnere i prosjektet.

Prosjektet har to hovedmål:

  • Samle inn og dokumentere nyere migrasjon i de fem regionene for å bygge opp et forskningsmateriale og for at etterkommere av dagens migranter om noen år kan finne historien til sine forfedre.
  • I andre del av prosjektet vil det utarbeides en felles vandreutstilling om migrasjon. Utstillingen vil rette seg mot barn og unge og brukes kan brukes i en undervisningssammenheng.

Materialet fra prosjektet ”Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland” vil inngå i det felles forskningsmaterialet og erfaringer fra prosjektet vil videreføres.